• nl
  • en
  • de
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie
Crisis call: +31 (0)26 372 0871

Een tijdje geleden was Wisse Kommunikatie aanstichter en onderdeel van een zeer uitgebreide crisisoefening bij haar opdrachtgever CHDR. CHDR staat voor Centre for Human Drug Research, een contract research organisation waar bijvoorbeeld farmaceuten en ziekenhuizen de laatste fase van hun medicijntest laten uitvoeren. Op proefpersonen inderdaad, zoals de term ‘human’ ook suggereert.

Geen organisatie die beter geoutilleerd is dan het CHDR. Op het gebied van medische veiligheid is alles tot in de puntjes geregeld, elke proefpersoon wordt 24/7 minutieus gemonitord, de medewerkers die er rondlopen zijn allemaal specialisten op hun vakgebied. De vriendelijke dame achter de receptie laat niemand door die er niet thuis hoort, alle deuren en verdiepingen zijn uitsluitend te ontsluiten met een pasje.

Maar wat als er nou toch iets misgaat…? Aan Wisse Kommunikatie en haar partners de opdracht het CHDR te trainen in crisismanagement.

Crisisscenario
De oefening stak als volgt ineen: het CHDR test een nieuw vaccin tegen septische shock. De proefpersonen zijn drie dagen voor de test van het eigenlijke medicijn gedoseerd met een middel dat het immuunsysteem beperkt onderdrukt. Om de septische shock op te wekken, krijgen ze een verzwakte E-coli bacterie toegediend via een infuus. Tegelijkertijd wordt ook een infuus ingebracht met ofwel medicatie om de licht inflammatoire reactie te onderdrukken, ofwel met een placebo. Het is dus niet vreemd dat er een beeld ontstaat van lichte verhoging met een ziek gevoel bij deze laatste groep.

Er is echter iets misgegaan met de manipulatie van de E-coli…

Het middel is niet genoeg verzwakt, verschillende proefpersonen krijgen verschijnselen van een septische shock waarvan de intensiteit hoger is dan verwacht. Eén proefpersoon is zelfs levensbedreigend in shock geraakt en moet naar het ziekenhuis vervoerd worden. Onderweg zal hij overlijden. Een tweede proefpersoon wordt wat later behoorlijk ziek en krijgt hoge koorts.

Rollen

Crisisoefening
Lichte paniek bij de hulpverleners: het eerste LOTUS-slachtoffer begint bloed te braken en drukt op de alarmbel. De verpleegkundige seint de arts en de clinical research director in, de ambulance wordt gebeld. Het crisisteam komt bijeen om het incident te bespreken en de juiste maatregelen te bepalen.

Een journalist van het Telegraaf Nieuws en zijn cameraman hebben (uit een voor deze oefening afgeschermde omgeving) tweets over het voorval opgepikt en komen met draaiende camera binnen om de woordvoerder van het CHDR aan de tand te voelen. Die krijgen ze niet te spreken, want die is bezig zijn crisisteam te leiden.

“Wat is er aan de hand?” “Klopt het dat een proefpersoon overleden is?” “Zijn er meer slachtoffers?” “Is er gevaar voor de volksgezondheid?” “Wanneer horen we meer?” De vragen worden op iedereen afgevuurd die zich durft te vertonen.

Verschillende andere proefpersonen zijn erg bezorgd en willen direct stoppen met het onderzoek waar ze mee bezig zijn. Ongeacht of ze betrokken zijn bij de trial met de E-coli. De tweets vliegen over het afgeschermde stuk net, de journalist zoekt zijn quotes en de cameraman brengt prachtig in beeld hoe het eerste slachtoffer in de ambulance wordt geladen.

De BHV’ers van het CHDR rennen zich in het zweet om de LOTUS-slachtoffers af te voeren én om de cameraploeg buiten te houden. Het crisiscommunicatiebureau wordt ingeschakeld on statements voor te bereiden, terwijl ook het Leidsch Dagblad en het Algemeen Dagblad blijven bellen voor een toelichting.
Het telefoonnetwerk gaat plat, het crisisteam kan intern alleen nog via hun mobiele telefoons communiceren.

Realiteit
Hoewel de oefening prachtige shots oplevert, was de paniek niet zo groot als de beelden misschien doen vermoeden. De logistieke afwikkeling van het incident verloopt prima, de medische crisisprocedure wordt tot op de letter gevolgd en werkt naar behoren.

Dankzij deze oefening zal de communicatie tussen Wisse Kommunikatie en het CHDR en tussen het CHDR en de journalisten bij een volgende training of bij een echt incident nog beter georganiseerd zijn. En zal degene die verantwoordelijk is voor de sociale media zeker niet onderschatten wat de impact is van een tweet die ebola suggereert in plaats van E-coli…

Een zeer nuttige oefening, die we met alle plezier ook voor uw organisatie uitvoeren. Samen met onze vaste partners, de consultants bij ons op kantoor, cameraman Rombout Verschoor en de mensen achter monitoring tool OBI4Wan.

Meer informatie: Serge Beckers