• nl
 • en
 • de
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie
Crisis call: +31 (0)26 372 0871

Ieder bedrijf en iedere organisatie kan met een crisissituatie te maken krijgen. Wat de aard van de crisis ook is: onmiddellijke communicatie is vereist. Zeker in het huidige medialandschap, waarin scorebeluste journalisten en social media een cruciale rol spelen en nieuws razendsnel verspreid wordt.

Wij trainen onze 45 crisiscontractanten dan ook geregeld in de communicatie met hun stakeholders. Dat doen we aan de hand van een gepersonaliseerde mediatraining, waarin we een theoretisch gedeelte combineren met oefeningen voor de camera. Veel van de opdrachtgevers die we trainen bevinden zich in de zorgsector; zo werken we voor UMC’s en reguliere ziekenhuizen, ouderenzorginstellingen, GGZ-instellingen, zorgvastgoedbeheerders, medisch kinderdagverblijven, organisaties op het gebied van geneesmiddelenonderzoek en blijfhuizen. Maar ook in de industrie, de farmacie en de petrochemische sector worden we geregeld uitgenodigd voor een trainingsdag.

AANPAK

Alles is maatwerk in onze mediatraining; voordat we bij de opdrachtgever op locatie aan de slag gaan, worden alle deelnemers ‘online doorgelicht’, waardoor wij een goed beeld krijgen van hun verantwoordelijkheden binnen de organisatie, hun reikwijdte binnen de sector en hun communicatieve stokpaardjes.

Nadat onze deelnemers een eerste kennismaking met de camera hebben ondergaan, bespreken we in een theoretisch gedeelte onder andere de veranderde context waarin de organisatie zich bevindt ten tijde van een crisis, de manier waarop je een boodschap zowel verbaal als non-verbaal goed overbrengt en welke boodschap je voor het voetlicht brengt. De geleerde theorie en de eerder ‘ondergane’ oefenstof worden vervolgens getoetst aan de hand van een of meer casussen, die de deelnemers afzonderlijk voor de camera presenteren.

De casussen die we als oefenstof gebruiken, zijn heel divers. We kunnen immers putten uit een flink aantal jaren eigen ervaring, waarin onder ander de volgende incidenten voorbij zijn gekomen:

 • bestuurlijke crisis
 • bezuinigingsronde
 • brand(stichting)
 • datalek
 • diefstal
 • fraude
 • hack
 • IGJ-rapport
 • kinderporno
 • mishandeling
 • moord
 • onder toezichtstelling
 • ondeugdelijk pand
 • ontsnapping cliënt
 • reorganisatie
 • seksuele intimidatie
 • slechte zorgkwaliteit
 • sterfgeval
 • systeemstoring
 • vakbondsrumoer
 • verdwijning cliënt
 • virusbesmetting
 • voedselvergiftiging
 • wilde staking
 • zelfmoord

RESULTAAT

Bij Zorggroep Noordwest-Veluwe besloten de drie groepen deelnemers de casussen te behandelen waarin een bewoner van de zorginstelling uit het raam valt, waarin één cliënt escaleert en twee man personeel bezighoudt terwijl aan de andere kant van de gang een cliënt in zijn eten stikt, en waarin de organisatie een stevig reorganisatie- en herscholingstraject moet zien te verkopen.
Een zeer nuttige oefening, volgens de deelnemers, bij die we samen met onze vaste cameraman Rombout Verschoor met alle plezier ook voor uw organisatie uitvoeren.

Meer informatie: Serge Beckers