Hulp in geval van crisis?

Als u onmiddellijke hulp nodig hebt in geval van een crisis of calamiteit, staan onze vijf crisiscommunicatieconsultants voor u klaar. Zeven dagen per week, 24 uur per dag.

U bereikt ons via ons centrale crisisnummer 026 3720871.

Het maakt daarbij niet uit of uw organisatie al tot onze crisiscontractanten behoort, of dat u ons voor het eerst benadert voor communicatieve bijstand.

Uw eerste aanspreekpunten zijn Serge Beckers en Theo Snijders van Wisse Kommunikatie. Ons crisisteam wordt aangevuld met Douwe de Joode, Jan Scholten en Jacqueline Vredenbregt, die al jaren als onze achtervang fungeren. Alle vijf de teamleden hebben ruime ervaring met crisiscommunicatie in vele verschillende sectoren, maar brengen natuurlijk ook hun specifieke, onderscheidende crisiservaring mee.

Douwe de Joode_s.jpgZo mag Douwe de Joode gerust de nestor genoemd worden op het gebied van crisiscommunicatie in de Nederlandse zorgsector; zijn jarenlange ervaring strekt van de ouderenzorg tot de GGZ, van UMC’s tot kinderdagverblijven. Zijn scherpe camera- en interviewtrainingen zijn berucht, zijn doortastend ingrijpen en rustige inborst alom geroemd.

Jacqueline Vredenbregt-s.jpg

Jacqueline Vredenbregt werkt met name in de non-profitsector. Ze heeft door haar brede ervaring bij gemeenten, zorginstellingen, hoger onderwijs, verenigingen en goede doelen goed inzicht in crisissituaties. Haar aanpak is altijd kordaat. Met haar gestructureerde en enthousiasmerende werkwijze leidt ze vele (crisis)communicatieprojecten in goede banen.

Jan Scholten_s.jpg“Regie voeren, feiten boven tafel krijgen en een krachtige kernboodschap voor uiteenlopende doelgroepen opstellen”, aangevuld met perswoordvoering en strategiebepaling zijn de elementen waarmee Jan Scholten een stevige reputatie opgebouwd heeft op het gebied van crisiscommunicatie in het funderende onderwijs.

Serge Beckers heeft zich gespecialiseerd in crisissituaties in de zorgsector, in de farmacie en bij producenten van medische hupmiddelen, Theo Snijders heeft een track record op het gebied van (petro)chem, industrie en food.

Mocht u informatie willen over de mogelijkheden en voordelen van ons crisiscommunicatiecontract, neem dan contact op met Serge Beckers of Theo Snijders.