Brainstorm-arrangement

We helpen niet-klanten heel graag op weg met een goede brainstorm-sessie, en hebben speciaal daarvoor een speciaal arrangement ontwikkeld.  Wij stellen behalve de vakkennis van 2 of meer van onze consultants onze vergaderruimtes met ondersteunende materialen en warme dranken ter beschikking. En dat tegen een sterk gereduceerd tarief.

Het brainstorm-arrangement ziet er als volgt uit:

 • Kleine (4 personen) of grote vergaderzaal (10 personen) bij Wisse Kommunikatie
 • Koffie, thee en koekjes
 • (Beeld)scherm, projector, laptop, flipover
 • 2 consultants van Wisse Kommunikatie, geselecteerd aan de hand van de sector waarin de gesprekspartner opereert, of de activiteiten waaraan hij behoefte heeft, zoals:

Innovatie
- IT
Zorg
- Transport
Industrie
Social media
- Crisiscommunicatie
- Mediarelaties

 • Minimale duur: 2 uur
 • Prijs: € 125 per uur
 • € 50 per uur extra per additionele consultant
 • € 50 per uur extra voor een notulist, incl. uitwerking notulen
 • Mogelijkheid andere disciplines erbij uit te nodigen, zoals webdesign,, infographic-ontwerp
 • Bij gunning van een communicatieopdracht aan Wisse Kommunikatie binnen 3 maanden na de brainstorm wordt het brainstormbedrag verrekend met het budget voor de voorbereidende werkzaamheden
 • Alle bedragen zijn exclusief BTW
 • Samenwerking vindt plaats op basis van de algemene voorwaarden van de VPRA