Interne communicatie

Bedrijven en organisaties vergeten in hun externe communicatiedrift wel eens dat hun belangrijkste ambassadeurs zich feitelijk intern bevinden. Je kunt nog zo hard werken aan je imago en reputatie, als de medewerkers je visie niet delen en jouw waarden niet uitdragen, brokkelt je autoriteit weer net zo snel af als je ze hebt opgebouwd.

Intern begonnen, extern gewonnen

Interne communicatie is volgens ons dan ook een cruciaal onderdeel van de communicatiemix. Niet alleen bij verandertrajecten, crises, productlanceringen, fusies en overnames, reorganisaties en andere gebeurtenissen die een grote impact hebben op een bedrijf, maar ook – of misschien wel juist – bij een normale gang van zaken.
Onze consultants hebben de nodige expertise op dit gebied en beschikken over het inzicht, het lef en de tools om een bedrijf op de juiste manier met zijn eigen medewerkers te laten communiceren en zo alle neuzen in dezelfde richting te krijgen.