Nieuws en blogs

De PR-voorspellingen voor 2018

Met het einde van het jaar in zicht wordt er traditioneel volop vooruit- en teruggeblikt. Ook de Worldcom Public Relations Group, waar Wisse Kommunikatie lid van is, richt het vizier op 2018: consultants van de aangesloten bureaus hebben hun voorspellingen voor 2018 op een rij gezet. Welke lering kunnen we hieruit trekken?

Geopolitieke ontwikkelingen
De Brexit, de onvoorspelbaarheid van Trump, de spanningen in het Midden-Oosten, om van de situatie in Noord-Korea nog maar te zwijgen… We leven in internationaal roerige tijden. En ook in 2018 zullen internationale ontwikkelingen lokale gevolgen hebben. Neem bijvoorbeeld de steeds concreter wordende Brexit: de eerste bedrijven kondigden dit jaar al hun oversteek naar het Europese vasteland aan.

 Dit heeft gevolgen voor de communicatie- en PR-strategie van met name multinationals. Zij moeten deze strategie afstemmen tussen hun verschillende afdelingen en vestigingen wereldwijd zodat er één universele boodschap wordt gecommuniceerd. Ondernemingen die al effectieve samenwerkingen tussen verschillende teams en afdelingen stimuleren en daarbij over grenzen heen kijken, hebben een belangrijk voordeel ten opzichte van hun concurrenten. Multinationals die hier nog niet aan werken, kunnen in 2018 niet meer achterblijven.

Fake news
De fake news-discussie uit 2017 wordt volgend jaar voortgezet, net als de rol van social media in het verspreiden van fake news en het beïnvloeden van de publieke opinie. Ook in Nederland is het laatste woord hier niet over gesproken en zullen media ook in 2018 worstelen met de omgang met fake news. Dit heeft ook gevolgen voor bedrijven.

Aan de ene kant speelt in de fake news-discussie namelijk een vertrouwenskwestie: het wantrouwen jegens instituties (zoals mediabedrijven, overheden, maar ook gevestigde ondernemingen) neemt toe. 2018 zal voor veel communicatie-afdelingen in het teken staan van het behouden van het vertrouwen van de consument.

Aan de andere kant zorgt het wantrouwen voor een verdere versplintering van het medialandschap. Alternatieve nieuwsbronnen duiken op en bedrijven moeten goed nagaan of ze hiermee geassocieerd willen worden. En wat te doen wanneer er ‘alternatieve feiten’ over jouw onderneming worden gepubliceerd? Ook hier ligt een taak voor de communicatie- en PR-afdeling: welke scenario’s treden er dan in werking? Ook het monitoren van social media-kanalen hoort hierbij.

Reputatiemanagement
Nog zo’n erfenis uit 2017 die ook volgend jaar nog actueel zal zijn: #MeToo, en andere mediagenieke misstanden. Oftewel: zorg ervoor dat je crisis- en reputatiemanagement op orde is. Van organisaties en ondernemingen wordt verwacht dat er direct wordt gereageerd wanneer er een schandaal dreigt. Zorg er dan ook voor dat die reactie al voorbereid is, voor zover mogelijk.

Werknemersbetrokkenheid
Ook wat betreft personeelsmanagement zullen er in 2018 veranderingen optreden, zo verwachten de Worldcom-leden. Werknemersbetrokkenheid zal meer en meer gestimuleerd worden, onder meer door werknemers te helpen hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Een betrokken werknemer is immers van onschatbare waarde.

Ook het ‘waarom’ van werkzaamheden speelt hierbij een rol: werknemers moeten zich kunnen vereenzelvigen met de doelstellingen van het bedrijf waar ze werken. MVO zal dus ook in 2018 een belangrijke rol spelen. Hiermee verandert ook de rol van de CEO: zijn taak zal meer komen te liggen op het verbinden van de zakelijke doelstellingen met de individuele werkzaamheden van werknemers.

Samenwerken
Bedrijven blijven werken aan hun omnichannel-aanpak om zo te voldoen aan de stijgende verwachtingen van de klant en aan de veranderende maatschappij en mediaconsumptie. Dit zorgt voor een steeds nauwere samenwerking tussen de communicatie-afdeling en de afdeling klantcontact. Op die manier wordt de beste service richting klanten gegarandeerd en worden issues die zich op social media voordoen snel en effectief opgepakt en afgehandeld. De ‘R’ uit PR wordt nog belangrijker: merken zijn op zoek naar klanten die lange tijd loyaal zullen zijn. Hierin zal in 2018 meer geïnvesteerd worden.

Ook de samenwerking tussen marketing, sales, PR en communicatie zal geïntensiveerd worden. Het PESO-model (Paid, Earned, Shared, Owned) zal in 2018 dominanter dan ooit zijn. Voor PR-professionals wordt het daardoor belangrijker om verder te kijken dan alleen free publicity om toegevoegde waarde te bieden met content.

GDPR (uiteraard)
Een voorspelling voor 2018 waarin GDPR niet wordt genoemd, is geen volwaardige voorspelling. Ook voor communicatie- en PR-professionals heeft deze Europese wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens gevolgen. De manier waarop met klantdata om mag worden gegaan, verandert uiteraard. Maar de verwachting is dat de EU streng zal toezien op de naleving van de nieuwe wetgeving die in mei 2018 van kracht wordt. Grote multinationals zullen daarbij wellicht nog ontzien worden, het is vooral de categorie bedrijven daaronder die ervoor moet zorgen dat ze hun administratie op orde hebben. De EU zal waarschijnlijk niet aarzelen om een voorbeeld te stellen door een hoge boete uit te delen.

Sebastiaan Scheepers

 

      Laat uw reactie achter