Nieuws en blogs

Hoe overleef ik een nieuwe baan?

Ruim een maand geleden stond ik aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk van mijn professionele carrière. Na 2,5 jaar verruilde ik mijn oude werkgever voor een avontuur bij Wisse Kommunikatie. Een stap waarmee ik vertrouwde werkzaamheden achter me liet en ging ontdekken of de vaardigheden die ik had geleerd mij ook staande zouden houden in een nieuwe omgeving. Na iets meer dan een maand dienstverband is het een mooi moment om een eerste balans op te maken.

De eerste weken

Hoewel het sollicitatiegesprek zeer prettig verliep en er direct een klik was, is het altijd even afwachten hoe een eerste dag op de werkvloer daadwerkelijk gaat en of er kan worden voldaan aan de wederzijdse verwachtingen. Het sollicitatiegesprek dat had plaatsgevonden was namelijk niet een gesprek zoals ik dat eerder mee had gemaakt; het leek meer op een gesprek dat je aanknoopt op een borrel met onbekende mensen waarmee je meteen een connectie blijkt te hebben. Vragen over mijn werkverleden gingen hand in hand met triviale opmerkingen over de rivaliteit tussen de voetbalclubs die ik en een toekomstig collega aanhangen. Maar juist die informele setting en het feit dat ik met mijn drie gesprekpartners nauw zou samenwerken, zorgden ervoor dat ik direct een goed gevoel had bij Wisse. De vraag aan het eind was niet of we een contract aan zouden gaan, maar wanneer ik kon beginnen.

De sfeer en de openheid van dat gesprek kwamen direct weer tot uiting in de eerste werkdag. Ofschoon Wisse zeer professioneel te werk gaat, leeft er onder de collega’s een informele sfeer waarin een goed gesprek over klantstrategie samengaat met een dolletje over het weekend of een serie op Netflix. Daarnaast heb ik in deze korte tijd al een etentje met Belgische collega’s en een borrel met (oud-)collega’s en partners mogen meemaken, wat toont dat het qua netwerken en het sociale aspect wel goed zit. En dan moet er nog een evenement komen waarbij we eerst gezamenlijk een rund verorberen en vervolgens ons vrijwillig een uur laten opsluiten in een kamer om uit te breken.

De sfeer zorgt voor een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt, elkaar kan helpen en kan samenwerken. In mijn eerste weken merkte ik duidelijk dat dit mij stimuleerde om niet alleen mijn beste werk te leveren, maar ook om onderdeel uit te maken van een hechte groep medewerkers. Dat mijn clubvoorkeur vaak in twijfel wordt getrokken, neem ik dan maar op de koop toe. Had ik maar niet in de ‘verkeerde’ stad moeten gaan werken.

rawpixel-com-250087.jpg

Afbeelding: Unsplash

Vertrouwen

Een ander punt waardoor ik me direct een belangrijk onderdeel van de organisatie voelde, was het (on)uitgesproken vertrouwen in mij als medewerker. Bij vraagstukken over de strategie van een klant, een slogan voor een zoveeljarig bestaan of de kop van een persbericht werd direct ook naar mijn mening gevraagd, ongeacht het feit dat ik net 2 uur werkzaam was bij Wisse. Deze vertrouwensrelatie blijkt verder uit de dagelijkse discussies en vragen over invalshoeken of potentiële mediatargets. Het bevordert het gevoel direct onderdeel uit te maken van het team en op waarde te worden geschat als professional.

Verreweg de meeste impact op mijn inburgering was echter de directe toewijzing van een nieuwe klant, waarmee de samenwerking op exact hetzelfde moment startte. Het zorgt ervoor dat ik direct een eigen eindverantwoordelijkheid op klantniveau heb. Op die manier kan ik mij meteen vastbijten in een casus en deze naar eigen inzicht beheren. Het feit dat ik daarin vrij word gelaten, geeft het vertrouwen in medewerkers binnen de organisatie aan.

Resumerend kan ik stellen dat ik zeer blij ben met mijn overstap naar Wisse. De organisatie, de mensen en de cultuur zorgen voor het spreekwoordelijke warme bad. Het is geen bedrijf waarin de resultaten boven alles staan, maar waar ruimte is voor ontplooiing en sociale aspecten. Mijn conclusie na een paar weken? Ik ben hier op mijn plek, ik ga mij hier ontwikkelen en met mijn vaardigheden bijdragen aan de organisatie.

Koen Uijt de Haag

      Laat uw reactie achter