Nieuws en blogs

Ik Scrum, jij Scrumt, wij Scrummen

Scrum als communicatiemethode

Bij communicatie kun je vooraf vaak niet goed bepalen welk resultaat je gaat behalen, want je hebt niet alle omgevingsvariabelen onder controle. Een statisch plan voldoet niet meer, stelt Emeritus hoogleraar corporate communicatie en communicatiemanagement Betteke van Ruler. Zij heeft met De Reflectieve Communicatie Scrum TM , die afkomstig is uit de software-sector, een alternatief ontwikkeld voor het traditionele communicatieplan. Mocht je nog niet weten wat Scrum is, dan raad ik je aan eerst de korte uitleg te lezen.

Met deze flexibele communicatiemethode evalueer je regelmatig en stel je doelen gaandeweg bij, zodat je ‘realtime’ kunt reageren en inspelen op wat er op dat moment toe doet. Een methode die een compleet andere kijk vraagt op de uitvoering van communicatieprojecten. “Want wat heb je nog aan een plan als de realiteit je voortdurend inhaalt?”, aldus Van Ruler tijdens een Scrumsessie die ik volgde.

De belangrijkste richtlijnen van de Scrum-methode:

  1. Niet aan het einde evalueren maar tussentijds

  2. De opdrachtgever meenemen in de ontwikkelingen

  3. Co-creatie met stakeholders voor optimaal resultaat

  4. De interventies programmeren in afgebakende sprints; op basis van resultaten of veranderende omstandigheden bekijken wat er op dat moment nodig is om het doel te realiseren

  5. Op vaste momenten reflecteren in de Scrums; om zo te kunnen inspelen op de dynamiek in de omgeving

  6. Validatie aan het eind van iedere sprint

  7. Werken met acties die gemakkelijk bij te stellen zijn

Communicatieplan in de prullenbak

In het traditionele communicatieplan bepaal je vooraf welk resultaat je gaat behalen en welke acties je daarvoor moet uitvoeren. Veranderen de omstandigheden onderweg, of blijken de effecten van je acties anders te zijn dan verwacht, dan moet je achteraf bijstellen. Volgens Van Ruler kunnen we het traditionele communicatieplan daarom in de prullenbak gooien. Het is te inflexibel en dus niet geschikt voor omgevingen die aan verandering onderhevig zijn.

Geschikt voor communicatieprofs?

Ik ben het met Van Ruler eens dat ook communicatieprofessionals moeten kijken naar andere manieren van werken. Ik vraag mij alleen af of de Scrum-methode echt de heilige graal is. De methode roept bij mij namelijk ook veel vragen op. Kunnen en willen onze opdrachtgevers en wijzelf wel zonder vastomlijnd plan? En hoe nemen we onze drukbezette opdrachtgevers in dit proces mee?

Uit de discussies op internet valt op dat de methode vooral geschikt is voor projecten waarbij creatieve processen een onderdeel zijn. De dynamiek van Scrum spreekt mij echter wel weer aan.

Scrum is razendsnel en gericht op ‘getting things done’. Lijkt mij een mooi streven, stressvrij en efficiënt werken. Is Scrum de methode om projecten snel van de grond te krijgen?

Ik hoor graag hoe jij over Scrum denkt.

Marjolein Tijdink

 

      Laat uw reactie achter