Nieuws en blogs

Opvallendste uitkomsten onderzoek onder woordvoerders

Vorige week publiceerde Corner-Stone de resultaten van een onderzoek onder ruim 350 Nederlandse woordvoerders. Interessante en in veel opzichten herkenbare uitkomsten, ook omdat wij onze klanten regelmatig adviseren in woordvoerderschap en voorlichting. De meest opvallende bevindingen op een rij.

Traditioneel

Het persbericht werd enkele jaren geleden al doodverklaard, maar anno 2017 blijkt het nog altijd springlevend. Het persbericht is door woordvoerders verreweg het meest gebruikte instrument: meer dan 60% verstuurt (zeer) vaak een persbericht, ruim 25% soms. Ook de traditionele persconferentie wordt nog regelmatig gebruikt. Onduidelijk is of een webcast ook onder deze noemer geschaard wordt. Blogs lijken hun plekje te hebben veroverd: bijna de helft van de ondervraagden zet dit medium soms tot vaak in, hoewel een ongeveer even grote groep zegt zelden tot nooit te bloggen. De podcast geniet verreweg de minste populariteit, ruim driekwart gebruikt dit instrument nooit.

Haat-liefdeverhouding met journalisten

In het vak van woordvoerder schuilt een zekere afhankelijkheid van journalisten; zij zijn immers degenen die in veel gevallen jouw nieuws naar het grote publiek communiceren. Het is dan ook niet opzienbarend dat een substantieel deel van de woordvoerders (20%) afkomstig is uit de journalistiek. Een iets groter percentage (21%) is opgeleid als journalist. Het zijn cijfers die ook voor de PR-wereld gelden (ondergetekende valt bijvoorbeeld in beide categorieën).

Maar er zit ook een andere kant aan deze wisselwerking: uit het onderzoek spreekt ook een zekere negatieve beeldvorming rond journalisten bij een deel van de woordvoerders. Zo is 53% het eens met de stelling ‘Feiten doen er steeds minder toe voor journalisten’. En bijna een kwart zegt dat het contact met journalisten de afgelopen jaren verslechterd is. Ook opvallend: 21% van de woordvoerders vindt dat journalisten steeds minder te vertrouwen zijn. Grootste ergernissen die er onder woordvoerders leven over journalisten: slecht voorbereid, vooringenomenheid en geen nuance in de berichtgeving.

Een vervolgonderzoek waarin de mening van woordvoerders over journalisten verder uitgediept wordt, zou overigens interessant zijn.

32 alejandro-escamilla-2.jpg

Afbeelding: Alejandro Escamilla on Unsplash

Interne processen

Het laatste punt zal iedereen bekend voorkomen, ook als je niet in de voorlichting of PR werkzaam bent. Woordvoerders zijn meer bezig met interne processen dan met waar het in hun baan daadwerkelijk om toe doet: contact onderhouden met de pers. Ongeveer de helft van de werktijd van woordvoerders gaat verloren aan interne afstemming.

Ruim de helft van de woordvoerders ervaart een toenemende werkdruk, veroorzaakt door de waan van de dag (denk aan het ontstaan en inspelen op crises of issues), de eis dat ze dag en nacht beschikbaar zijn en een toegenomen invloed van media op organisaties. De positieve keerzijde hiervan is dat de positie van de woordvoerder binnen organisaties volgens 66% is versterkt in de afgelopen jaren. En meer dan de helft vindt het werk als woordvoerder er leuker op geworden, ondanks de toenemende werkdruk.

Sebastiaan Scheepers

      Laat uw reactie achter