Nieuws en blogs

Webcast in plaats van persconferentie?

De directe aanleiding voor deze blog is enigszins gedateerd, maar het onderwerp is nog altijd actueel. Eind februari publiceerde Het Financieele Dagblad een kort artikel met als kop ‘Webcast wint het van persconferentie bij presentatie jaarcijfers’. De inhoud van dit bericht laat zich makkelijk raden: steeds meer (beursgenoteerde) bedrijven vragen zich hardop af of het organiseren van een persconferentie voor de publicatie van de jaarcijfers nog loont. Het simpele antwoord luidt: nee.

Webcast wint het van persconferentie bij presentatie jaarcijfers
Webcast wint het van persconferentie bij presentatie jaarcijfers

Het feit dat de webcast het nu ook in Nederland lijkt te winnen van de persconferentie is niet echt een verrassing, toch? Redacties krimpen al enkele jaren met als resultaat dat journalisten minder tijd hebben om eropuit te gaan. In de VS is het dan ook heel gebruikelijk om voorafgaand aan de presentatie van de kwartaal- of jaarcijfers een zogenaamde earnings call te organiseren, waarbij pers en analisten volledig worden bijgepraat over de laatste financiële stand van zaken. Journalisten kunnen eenvoudig inbellen en hoeven niet meer achter hun bureau vandaan te komen.

In het FD-artikel geeft financieel PR-bureau Citigate desgevraagd aan dat het toch de moeite loont een persconferentie te houden, omdat het nog steeds voorziet in een behoefte. Maar gaat het daarbij om de behoefte van de journalist of die van het bedrijf? Vanuit het perspectief van de journalist kan ik mij namelijk voorstellen dat bijvoorbeeld een earnings call een stuk efficiënter is. Dus laten we als bureau geen zaken in stand houden die ons misschien goed uitkomen, maar het resultaat voor de klant niet per se beter maken.

In de PR briefings van (nieuwe) klanten voor bijvoorbeeld een CEO-tour, productintroductie of presentatie van een grootschalig onderzoek, staat vaak nog de doelstelling om persevenementen en daarbij fysieke één-op-één interviews met journalisten te organiseren. Onze ervaring is dat de Nederlandse journalist – en dan met name aan de b2b-kant – niet erg warm loopt voor dergelijke bijeenkomsten. Vanzelfsprekend is het persoonlijk contact belangrijk en heeft dit altijd de voorkeur. Maar de huidige situatie laat dit niet altijd toe en een telefonische briefing en het ontvangen van content onder embargo volstaat in veel gevallen om het gewenste resultaat te behalen. Het is onze taak om uit te leggen dat het gaat om het resultaat – relevante aandacht voor hetgeen er plaatsvindt – en dat de vorm waarin informatie wordt ingewonnen niet bepalend is. Resultaat boven vorm dus.

Zoals gezegd herkennen wij ons in de trend die in het FD-artikel wordt geschetst. Het wordt steeds lastiger om journalisten uit hun stoel te krijgen, om de hierboven geschetste reden van tijdgebrek. Dus ook wij sturen in veel gevallen aan op een creatievere invulling van de traditionele mediarelaties om revelante journalisten en andere influencers met bedrijven in contact te brengen. Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen: zo hebben wij vorig jaar voor onze klant Schell een good old persreis georganiseerd naar de fabrieken in Duitsland, waarbij maar liefst zeven journalisten zich aansloten. En dan heb je altijd nog de gebruikersconferentie, die terug is van nooit weggeweest. Hierover schreef ik vorig jaar een blog.Ze blijkt ook dit jaar weer relevant na een bezoek aan Knowledge – het gebruikers- en partnerevenement van onze klant ServiceNow.

Kortom: iedere campagne vraagt om zijn eigen specifieke aanpak. Belangrijk is om daarbij te kijken naar het gewenste resultaat en vervolgens de aanpak uit te werken die daarvoor gaat zorgen. Resultaat boven vorm.

      Laat uw reactie achter