Nieuws en blogs

En het VPRA-stokje gaat naar: Wisse Kommunikatie

Serge Beckers zwaait na zes jaar af als secretaris van de VPRA. Zijn opvolger komt weer uit de gelederen van Wisse Kommunikatie: Peter Drent neemt het stokje over.

Wisse Kommunikatie is al vele jaren actief betrokken bij de VPRA. Pater familias Hubert Wisse is ongeveer een decennium lang bestuurslid en secretaris geweest. Hij werd opgevolgd door Wisse-collega Theo Snijders, die de secretarisfunctie zeven jaar voor zijn rekening heeft genomen. Daarna was het de beurt aan Serge Beckers.

Beckers: "Het was na de bestuursperiode van Theo eigenlijk nooit de vraag of we een rol zouden blijven spelen in het VPRA-bestuur, eerder wie dat zou doen bij Wisse. Ik ben blij dat de keuze destijds op mij viel. Ik heb zes jaar lang met heel veel plezier mijn bijdrage geleverd. We zijn met een klein bestuursteam met heel mooie dingen bezig, waar veel draagvlak voor is, zo blijkt onder andere uit de levendige discussies tijdens ALV's, bijeenkomsten en bestuursvergaderingen. Als we doorgaan op de ingeslagen weg, weet ik zeker dat we steeds zichtbaarder en nog relevanter worden voor de sector. Als we de Dutch PR Awards bekijken, onze bemoeienissen met de AVG, ons kwaliteitsstempel 'Q' en de mooie events en trainingen, kun je alleen maar constateren dat we 'onze bureaus' veel te bieden hebben."

VPRA-logo-POS-def-liggend-RGB.png 

Peter Drent gaat vol enthousiasme aan de slag voor de branchevereniging. "Als vierde in de lijn van opvolging mag ik de eervolle taak van secretaris van de VPRA op mij nemen. Een nevenfunctie waarbij ik hopelijk een waardevolle bijdrage kan leveren aan het behartigen van de belangen van de Nederlandse PR-sector. In een tijd waarin ons vak en de ontwikkeling ervan dagelijks voer is voor interessante discussies, is dit een mooi moment om in te stappen.”