Nieuws en blogs

Dementie: wat nu?

Als je veel opdrachtgevers hebt in de zorgsector, is het logisch dat je ook te maken krijgt met ouderen. En daarmee met het onderwerp dementie.

Dementie wat nu.jpg

De impact van dementie is enorm, zowel op de persoon met dementie zelf als op zijn omgeving. Dementie is volgens onderzoekers de volksziekte met de hoogste ziektelast voor de patiënt en de hoogste zorgkosten voor de maatschappij. En die kosten lijken voorlopig niet af te nemen; zo zijn de kosten voor verpleeghuiszorg in 2015 meer dan een kwart toegenomen ten opzichte van 2012. In 2016 had de overheid zelfs al zo’n € 9 miljard uitgetrokken.

Communicatieve chaos

Gelukkig zijn ‘wij Nederlanders’ een ondernemend volk. Ik zie dan ook steeds meer innovatieve Nederlandse initiatieven om dementie te helpen voorkomen, vertragen, proberen te genezen of verlichten.

Het probleem dat ik echter constateer is dat de afstemming tussen de vele partijen die zich met dementie bezighouden verre van optimaal is. Ik begrijp natuurlijk wel dat ‘ondernemend’ ook inhoudt dat we geld willen verdienen met onze activiteiten. En ook al is de zorg in mijn beleving echt een sector waarin altruïsme de basisgedachte is, als je je ideeën in een te vroeg stadium deelt, ben je ze kwijt. En daarmee je klanten of subsidies.

Iedereen promoot en roept dus om het hardst, hetgeen resulteert in een communicatieve chaos. Woordvoerders, CEO’s, innovatiemanagers, uitvinders, zorginstellingen, hoogleraren, ervaringsdeskundigen en branche- en patiëntverenigingen communiceren door elkaar heen, met als gevolg dat degene die op zoek is naar informatie snel de weg kwijt raakt. Waaronder ikzelf.

Basisinformatie over dementie

Ik heb daarom het initiatief genomen om basisinformatie over dementie te verzamelen. Hiervoor heb ik een aantal online bronnen geraadpleegd (met grote dank aan https://dementie.nl), webinars en onderzoeksgegevens gebruikt en informatie van opdrachtgevers in de context geplaatst.

Ik zal de ontwikkelingen in de gaten houden en dit document bijwerken zodra daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld na mijn bezoek aan het Health Valley Event 2018, waar ongetwijfeld innovaties op dementiegebied gepresenteerd zullen worden.

Het document ‘Dementie. Wat nu?’ is hier te downloaden. Ik houd u op de hoogte!

Serge Beckers