• nl
  • en
  • de
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Nieuws

AI moet nog aan zijn PR werken

Blog

Je kunt tegenwoordig geen krant openslaan of nieuwswebsite bezoeken, of je leest wel ergens dat nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence (AI), machine learning (ML) en Augmented Reality (je voelt ‘m al aankomen: AR) hun weerslag gaan hebben op ons leven en ons werk.

wisseblog - IA moet aan PR werken

In die zin is het geen verrassing dat het jaarlijkse USC Annenberg-onderzoek naar de toekomst van het communicatievak dezelfde conclusie trekt. Ook communicatie- en PR-professionals verwachten namelijk dat hun werk zal veranderen door nieuwe technologieën, zo blijkt uit het onderzoek onder communicatiemedewerkers, CEO’s en studenten. Zo verwacht 82% van de communicatie- en PR-professionals dat technologische innovaties voor veranderingen zullen zorgen in hun vakgebied.

Minder geloof in AI?

Opvallend is echter dat het merendeel van de communicatieprofessionals hierin geen belangrijke rol voor AI ziet weggelegd. Op de vraag of AI een belangrijk hulpmiddel zal worden in het communicatievak, geeft slechts 18% van de ondervraagde PR-medewerkers aan dat dit een reële verwachting is. Oftewel, 82% gelooft niet dat AI een beslissende rol zal gaan spelen in zijn vakgebied.

Wat is hier aan de hand?

Op het eerste gezicht lijkt er sprake van een gebrek aan kennis. Zo zegt 40% van de respondenten geen enkele kennis te hebben over mogelijke toekomstige toepassingen van AI in communicatie. En nog eens 46% niet meer dan een klein beetje.

Verkeerd beeld

Maar er lijkt meer aan de hand. Het lijkt erop dat de ondervraagde communicatie- en PR-professionals niet beseffen dat AI al lang beschikbaar is via allerlei handige en gebruiksvriendelijke toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan Siri en Alexa. AI is veel verder dan de gemiddelde communicatieprofessional lijkt te beseffen.

Neem bijvoorbeeld de uitkomst dat PR-professionals verwachten dat over 5 jaar 35% van de financiële verslaggeving door robots verzorgd wordt. Als je beseft dat op dit moment al 30% van de financiële artikelen bij Bloomberg ontwikkeld worden door robots, is dit een schromelijk onderschat percentage. Het ligt in de lijn der verwachting dat we over 5 jaar een stuk verder zijn dan een stijging van 5 procentpunt.

Oude, vertrouwde tools

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het merendeel van de ondervraagde communicatieprofessionals vooral vasthoudt aan de technologieën die hij nu gebruikt, en zich minder goed een beeld kan vormen van hoe nieuwe technologieën hun toegevoegde waarde kunnen hebben. Gevraagd naar welke technologieën als belangrijke toekomstige hulpmiddelen worden gezien, valt op dat het vooral tools zoals social en website analytics, social media management en media monitoring zijn die 50% of hoger scoren. Oftewel, hulpmiddelen die nu ook al volop gebruikt worden. Nieuwe, nog onbekende hulpmiddelen zoals AI (maar ook AR en VR) wordt een veel minder groot toekomstig belang toegedicht.

Kortom, AI heeft nog wat werk voor de boeg als het om de eigen PR gaat.