• nl
  • en
  • de
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Nieuws

Bedrijfscultuur en interne communicatie als katalysator voor een succesvolle transformatie in een crisis

Blog

De coronacrisis trof ons allemaal, zonder uitzondering. Onverwacht, onbekend en extreem was de impact op ons dagelijkse leven, en met name op ons dagelijkse professionele leven. Thuiswerken. Niet alleen een huiveringwekkende situatie voor medewerkers om aan te wennen, maar ook een echte uitdaging voor managers.

Waar interne communicatie en bedrijfscultuur de afgelopen jaren werden verwaarloosd, is hun waarde inmiddels overduidelijk. Ze creëren een gevoel van verbondenheid, motivatie en voldoening én bevorderen samenwerking. Juist wanneer het bedrijf deze dingen niet op een natuurlijke wijze faciliteert, wordt de behoefte aan deze twee disciplines pijnlijk duidelijk.

Bedrijven reageerden daarom direct en zetten online tools in om de communicatie tussen projectteams te organiseren. Iedereen juichte die haastige digitale transformatie toe. Maar het verplichte gebruik van online tools verandert een bedrijf niet. Pas als de meerderheid van de medewerkers en vooral het management de nieuwe tools omarmt, staat het bedrijf een stuk dichter bij een echte, duurzame transformatie.

Daarbij komt dat bedrijfscultuur geen agendapunt is dat van bovenaf kan worden opgelegd. Ook niet als je het ‘medewerkersgerichte bedrijfscultuur’ noemt; de realiteit laat zien dat we hier vaak te maken hebben met een buzzword, daar waar eigenlijk een echte transformatie vereist is.

Gelukkig zijn er de van oudsher als zacht aangeduide disciplines, die een enorme invloed hebben op het succes van een bedrijf, zo bleek al snel in de COVID-periode. Maar hoe zet je die in als bedrijf? Hier zijn een paar ideeën ter inspiratie:

Gevoel van saamhorigheid

Nu iedereen alleen thuis zit, wordt steeds duidelijker dat regelmatige en empathische interne communicatie belangrijker is dan ooit. Naast transparante en feitelijke informatie over de situatie om de verontruste geesten te kalmeren, zijn op dit moment perspectief en begrip nodig. Dat collegiale saamhorigheid, zoals bijkletsen in de keuken, niet meer mogelijk is, wil niet zeggen dat deze activiteiten niet nodig zijn voor het saamhorigheidsgevoel. Bedrijven moeten hier creatieve vervangers voor zien te creëren, bijvoorbeeld in de vorm van speelse uitdagingen, virtuele koffiepauzes, gezamenlijk koken en lunchvideogesprekken. Wie als bedrijf niet anticipeert op de achterblijvende saamhorigheid, kan niet alleen medewerkers demotiveren, maar ze op den duur zelfs verliezen.

Flexible werkstructuren

De tijd van starre structuren is voorbij. Als nu flexibiliteit van medewerkers wordt gevraagd, moet een bedrijf ook flexibel reageren. Dat betekent: nieuwe structuren bespreken met medewerkers in plaats van deze voor te schrijven. Met als voordeel: de theorieën van verandercommunicatie leren ons dat de weerstand tegen verandering afneemt als je zeggenschap hebt over beslissingen.

Innovatieve mentaliteit bevorderen

Loslaten is voor iedereen moeilijk, maar op dit moment hard nodig omdat alles verandert. Elk bedrijf dat nieuwe wegen durft in te slaan samen met zijn medewerkers blijft niet alleen relevant in de toekomst én kan duurzame veranderingen doorvoeren, maar zal ook merken dat medewerkers het bedrijf verrijken met innovatieve ideeën. Ideeën promoten en experimenten toelaten is het motto om  het bedrijf vooruit helpen.

Samenwerking als onderdeel van de bedrijfsstrategie

De tijd van eilandculturen in bedrijven is voorbij en verbonden werken wordt de nieuwe norm. En niet door het gebruik van technologie, maar door een cultuur van saamhorigheid. Zowel samen tegen Corona als samen voor een gemeenschappelijke toekomst, door middel van projectteams die de kennis en inventiviteit van het personeel in een bedrijf weten te bundelen.

Nieuwe definitie van leiderschap

Wanneer oude systemen worden vernieuwd, kunnen oude leiderschapsstijlen de ontwikkelingen niet meer bijbenen. Leiders moeten zich ook aanpassen aan de nieuwe situatie en kritisch omgaan met hun rol. Van sturing en monitoring naar coaching en motivatie. Dit zorgt voor een hechte band tussen managers en teams. Dat betekent dat de emotionele intelligentie van leiders steeds belangrijker wordt. Veel traditionele leiders met een autoritaire stijl van leidinggeven zullen daaraan moeten wennen en zich daarnaar moeten voegen.

Als je als bedrijf serieus en vooral continu aan deze factoren werkt, ben je zeker van een mooie toekomst. Alleen op deze manier kan een innovatieve bedrijfscultuur worden opgebouwd, ondersteund door gemotiveerde en goed presterende medewerkers – met of zonder crises.

Anne Nicolaides