• nl
 • en
 • de
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Nieuws

Het brainstorm-arrangement

Nieuws

Het is wat mij betreft een van de leukste onderdelen van ons vak: de brainstorm-sessie. Samen met je klant, een lead of een anderszins interessant bedrijf ideeën beluisteren en ter tafel brengen. Je gesprekspartner uitdagen en zijn visie ter discussie stellen. Zijn product of dienst van alle kanten bekijken en ervaren en daar kernboodschappen en invalshoeken bij bedenken.

En we weten uit ervaring dat onze gesprekspartner dit soort sessies ook zeer waardeert. Blijkbaar weten we de essentie van het bedrijf te raken en die om te zetten naar een goede strategie met bijbehorende content.

 

“Heb je een uurtje?”

Bij bestaande klanten worden we dan ook geregeld uitgenodigd voor een brainstorm-sessie, en die stellen graag een budget beschikbaar dat recht doet aan de tijd en de expertise van onze consultants.

Niet-klanten staan daar vaak iets anders in. “Heb je ergens een uurtje…? Dan kunnen we even vrijblijvend sparren” is een verzoek dat ons geregeld bereikt. Dat ‘vrijblijvend’, dat heeft doorgaans niet te maken met meeliftgedrag of parasitisme. Eerder met beperkte budgetten en met gebrek aan inzicht in de voordelen van een goede voorbereiding met en door taal- en mediacreatieven.

En aan beide gebreken kunnen wij iets doen, met ons brainstorm-arrangement.

Brainstorm-arrangement

We helpen niet-klanten nog steeds heel graag op weg, en dat doen we voortaan in een brainstorm-arrangement. Wij stellen behalve de vakkennis van 2 of meer van onze consultants onze vergaderruimtes met ondersteunende materialen en warme dranken ter beschikking. En dat tegen een sterk gereduceerd tarief.

Het brainstorm-arrangement ziet er als volgt uit:

 • Kleine (4 personen) of grote vergaderzaal (10 personen) bij Wisse Kommunikatie
 • Koffie, thee en koekjes
 • (Beeld)scherm, projector, laptop, flipover
 • 2 consultants van Wisse Kommunikatie, geselecteerd aan de hand van de sector waarin de gesprekspartner opereert, of de activiteiten waaraan hij behoefte heeft, zoals:

– Innovatie
IT
– Zorg
– Transport
– Industrie
– Social media
– Crisiscommunicatie
Arbeidsmarktcommunicatie
– Mediarelaties

 • Minimale duur: 2 uur
 • Prijs: € 125 per uur
 • € 50 per uur extra per additionele consultant
 • € 50 per uur extra voor een notulist, incl. uitwerking notulen
 • Mogelijkheid andere disciplines erbij uit te nodigen, zoals webdesign,, infographic-ontwerp
 • Bij gunning van een communicatieopdracht aan Wisse Kommunikatie binnen 3 maanden na de brainstorm wordt het brainstormbedrag verrekend met het budget voor de voorbereidende werkzaamheden
 • Alle bedragen zijn exclusief BTW
 • Samenwerking vindt plaats op basis van de algemene voorwaarden van de VPRA