• Nederlands
  • Engels
  • Duits
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Nieuws

Kan een influencer nog beïnvloeden?

Blog

Ben jij de laatste tijd nog zodanig beïnvloed door een influencer dat je tot een aankoop overging? Of had je door dat er een poging gedaan werd om je te beïnvloeden en bereikte de ‘influencer’ daarmee juist het tegengestelde effect?

In dat laatste geval heb je waarschijnlijk een van de vormen van weerstand geboden die Teun in deze blog bespreekt.

Weerstand door vermijding

Van nature willen mensen reclame vermijden. Ik betrap me er tijdens YouTube-filmpjes bijvoorbeeld geregeld op dat ik tijdens het “this video was sponsored by…” klaar sta om weg te swipen. Dit soort weerstand ervaren veel influencers, zeker nu ze in het kader van de vernieuwde Mediawet moeten aangeven of hun posts gesponsord zijn (reclame dus). Hierdoor wordt branded content, waar de sponsor nauwelijks genoemd wordt maar wel degelijk aanwezig is, steeds lastiger te maken.

Weerstand door betwisting

Bij deze vorm gaan consumenten op maar liefst drie niveaus twijfelen aan de reclame die ze voorgeschoteld krijgen: op inhoud, op de bron en op overtuigende tactiek. Betwisting van de bron bij influencers is de laatste twee jaar echt een issue geworden. Denk aan influencers die volgers en likes kopen, waardoor de bron van informatie (de influencer) niet meer wordt geloofd. Maar tegenwoordig wordt ook de inhoud die influencers bieden eerder betwist. Een mogelijke sponsoring maakt de boodschap van influencers op voorhand minder geloofwaardig. En niet zo’n beetje: uit onderzoek blijkt dat slechts 26% van de volgers gelooft een influencer als deze iets promoot. Dit komt ook terug in de derde vorm van betwisting: die van de tactiek. Als volgers het gevoel hebben dat ze gemanipuleerd worden, roept dit weerstand op.

Kansen in empowerment

Roepen influencers dan alleen maar weerstand op? Nee, zeker niet. Je hebt ook nog zoiets als de kracht van empowerment. Hierbij komt de boodschap van de influencer overeen met je eigen attitudes en waarden, waardoor de positieve gedachten die bij het product of de dienst had nog versterkt worden.

 

Weerstand wegnemen

Maar door de bank genomen kun je stellen dat een influencer er anno 2021 steeds minder in slaagt om te beïnvloeden. Ik merk dat er een verschuiving gaande is van beïnvloeden naar volgers voeden met de juiste informatie over de oplossing voor een bepaald probleem of vraagstuk.

Hoe gebruik je die beweging nou als je als bedrijf een influencer wilt inzetten?

DNA-check

Zeker met de nieuwe wetgeving prikken volgers zó door de gesponsorde posts van een influencer heen. Dus zorg je dat je een influencer benadert die hetzelfde denkt over het probleem dat het product of dienst aanpakt; daardoor voelt het voor volgers minder alsof ze worden beïnvloed. Door een kanaal te vinden dat bij het DNA van jouw organisatie past, neem je al aardig wat weerstand weg.

Content moet helpen

Door de beoogde volgers van jouw influencer het gevoel te geven dat de content niet bedoeld is om extra te verkopen, maar om hen te helpen, voelen ze zich minder beïnvloed. Ook ondersteunt dit soort content empowerment: mensen zullen spontaan de beste tips over jouw product of service tot zich nemen en daarmee hun aankoop rechtvaardigen.

Zoek een expert

Ga op zoek naar een expert wiens denkwijze past bij je organisatie, ga niet in eerste instantie op zoek naar een groot bereik. De mening van een expert met een paar Twitter-volgers kan (bijvoorbeeld via vakbladjournalisten) naar een meer specifieke doelgroep worden verspreid dan die van een influencer. Die eerste wordt namelijk eerder geloofd op inhoud en bron, a) omdat hij expert omdat hij expert is en b) omdat hij geen betaalde samenwerking is aangegaan. Een expert is geen social-held met veel bereik, maar een (ervarings)deskundige die mensen overtuigt vanuit zijn kennis. En met de content die daarbij hoort.