• nl
  • en
  • de
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Nieuws

Rechtszaak tegen de tabaksindustrie, een publiciteitsstunt?

Blog

Wij hebben serieus overwogen om ons ook aan te sluiten bij de rechtszaak tegen de tabaksindustrie. Een aantal medewerkers van ons kantoor gaat zo’n tien keer per dag naar buiten om een sigaret te roken. Dat komt de productiviteit niet ten goede; laat staan hun eigen gezondheid.

Oke, nu was de argumentatie van het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis – en later ook het UMCG – om zich aan te sluiten bij de aangifte tegen de tabaksindustrie natuurlijk wel wat steekhoudender. Het ziekenhuis stelt dat de tabaksfabrikanten mede schuldig zijn aan een groot deel van de kankergevallen, omdat ze de consument willens en wetens verslaafd maken. Aansluiting bij de rechtszaak is volgens het ziekenhuis onderdeel van de preventieve, voorlichtende taak. Daar is wat voor te zeggen, maar de vraag is of een rechtszaak voor een ziekenhuis het geëigende middel is. Ik verbaas me, net als vele andere mensen, bijvoorbeeld nog steeds over de patiënten die in ochtendjas en soms zelfs met medische hulpmiddelen voor het toedienen van medicijnen in de hand buiten voor het ziekenhuis staan te roken.

Patiënt als slachtoffer

Wat me vooral stoorde in het verhaal is, dat de patiënt die kanker opgelopen heeft als gevolg van zijn rookverslaving, puur als slachtoffer wordt neergezet. Ik geef toe dat oudere generaties amper op de hoogte waren van de gevaren van nicotine, alcohol en drugs en ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om te stoppen als je meer dan pakje per dag rookt. Maar de jongere generaties zijn vaak en duidelijk genoeg doelgroep geweest van voorlichtingscampagnes om de risico’s onder de aandacht te brengen. Die weten best dat roken ongezond en verslavend is. Als ze dan toch willens en wetens met roken beginnen is het mijns inziens hypocriet daar later de tabaksindustrie de schuld van te geven.

Beloning voor dom gedrag

Het uitkeren van een schadevergoeding aan rokers voelt als een beloning voor dom gedrag. Van 2005 tot 2010 heeft Wisse Kommunikatie in Nederland activiteiten voor de EU-campagne ‘Voor een rookvrij leven’ uitgevoerd. Die EU-brede campagne was bedoeld om met name jongeren te waarschuwen voor de gevaren van het (mee)roken. Met een grote tent, een enorm arsenaal aan leuke give-aways en een confronterende blaastest, die inzicht gaf in de kwaliteit van de longen, trokken we door het land en bezochten we scholen en evenementen voor jongeren. Er waren in die tijd veel meer van dat soort campagnes. Met aantoonbaar resultaat, want het percentage van de bevolking dat rookte, daalde vanaf 1990 van zo’n 37 procent naar iets meer dan een kwart. Helaas vertoont het aantal rokers de laatste vijf jaar weer een opgaande lijn, ondanks alle publiciteit over de nare gevolgen en concrete maatregelen als waarschuwingen op de verpakking, het verbod op reclame en strikte regels voor de verkoop van tabaksproducten.

Wij communicatiespecialisten zijn gek op awareness- en voorlichtingscampagnes, maar niets is zo lastig en complex als daadwerkelijke gedragsverandering. Daar lopen we regelmatig tegen de grenzen van ons kunnen en onze middelen. Zo bezien is de actie van het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis misschien dan toch niet zo’n slecht idee. We kunnen in ieder geval concluderen dat de massale media-aandacht het onderwerp weer eens prominent op de agenda heeft gezet.

Bijschrift: In de periode 2005 – 2010 was Wisse Kommunikatie betrokken bij de EU-campagne ‘Voor een rookvrij leven’.