• nl
  • en
  • de
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Nieuws

Spotlight: Arbeidsmarktcommunicatie

Blog

Of u nu een duur product verkoopt of een gratis dienst levert: alle organisaties en bedrijven hebben goed personeel nodig. Medewerkers zijn niet alleen betaalde handen en hersenen die taken voor u uitvoeren. Het zijn ook individuen met eigen ambities, wensen, behoeften en verwachtingen. Om de juiste mensen voor uw organisatie te vinden, binnen te halen, te motiveren én te behouden is er een specifieke vorm van communicatie nodig: arbeidsmarktcommunicatie.

Met het begrip arbeidsmarktcommunicatie wordt de structurele interactie aangeduid tussen uw organisatie en de interne en externe arbeidsmarkt. Het omvat alle communicatie met medewerkers, van voormalig en huidig tot toekomstig. Arbeidsmarktcommunicatie is inzetbaar voor vier hoofddoelen.

  1. Werving
  2. Employee relationship management
  3. Employer branding
  4. Verbinding

De prioriteit van elk doel is afhankelijk van de strategie die uw organisatie op dit gebied heeft, voor de korte en lange termijn.

Werving

Arbeidsmarktcommunicatie ten behoeve van werving richt zich op de ontwikkeling van bijvoorbeeld wervingscampagnes en vacatureteksten. Het omvat veelal directe activiteiten met als doel potentiële kandidaten te vinden en te verleiden om bij de organisatie te komen werken. Werving kan ook geschieden in de vorm van video’s, social mediacampagnes, open dagen en andere evenementen. Job marketing, oftewel het gericht vermarkten van een baan aan een specifieke doelgroep door de inzet van de juiste media en middelen en door in te spelen op de wensen en behoeften van deze doelgroep, kan worden ingezet om moeilijk vervulbare functies onder de aandacht te brengen bij potentiële kandidaten. Om optimaal te werven, moet ook het complete sollicitatieproces, van vacature tot contractondertekening, voor de kandidaat zo begrijpelijk en helder mogelijk zijn. Het afstemmen van wederzijdse verwachtingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Employee Relationship Management (ERM)

ERM is het aangaan, opbouwen en onderhouden van goede relaties met huidige, potentiële en oud-medewerkers. Tevreden medewerkers dragen bij aan de productiviteit en het succes van uw organisatie. Ze zijn ook ambassadeurs die nieuwe talenten voor u werven en uw imago als werkgever positief beïnvloeden. Door structureel contact te houden met uw doelgroepen en hen relevante content te bieden, kan ERM u buiten uw organisatie helpen om nieuwe medewerkers aan te trekken.

Employer branding

Activiteiten op het gebied van employer branding hebben als doel uw organisatie te profileren als een sterk werkgeversmerk, door consistent en consequent aanwezig te zijn bij relevante doelgroepen. Hiervoor is het noodzakelijk om helder te zijn over ‘wie u bent’ als organisatie en wat u doet, maar vooral ook over wat u onderscheidend maakt ten opzichte van de concurrentie op de arbeidsmarkt. Hoe duidelijker uw ‘merk’, des te passender u kunt werven onder mensen die passen bij dit ‘merk’.

Verbinding

Waar het voorheen ging om het ‘binden en boeien’ van mensen is het anno 2018 belangrijker om medewerkers aan u te ‘verbinden’. Dat zij zich betrokken voelen bij hun werk en hun collega’s is niet meer voldoende. Medewerkers moeten zich ook verbonden voelen met de doelen van de organisatie en deze het liefst zelf ook nastreven. Is dit niet het geval, dan verdwijnen ook uw beste mensen via de achterdeur op zoek naar groener gras. Het succes van verbinding en het dichthouden van deze achterdeur ligt in de handen van uw managers en hun vaardigheden op het gebied van leidinggeven en communiceren.

Waar u met de ene activiteit snel resultaten kunt boeken, heeft u voor andere een langere adem nodig. Wisse Kommunikatie kan uw HR- en communicatiemedewerkers ondersteunen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie: van onderzoek, analyse en strategisch advies tot praktische ondersteuning door het ontwikkelen van content en het organiseren van de juiste activiteiten.

Neem voor meer informatie contact met ons op.