• nl
  • en
  • de
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Nieuws

Veel PR-mensen vinden hun werk nutteloos

Blog

Dat mag je althans concluderen uit een onderzoek van Robert Dur van de Erasmus Universiteit en Max van Lent van de Universiteit Leiden onder 100.000 werknemers in 47 landen, waaraan De Volkskrant op 4 april een artikeltje wijdde. In de lijst van beroepen, die door werknemers als nutteloos werden ervaren, stond de ‘pr-functionaris’ op een tweede plek. Dat betekent dat een groot deel van onze beroepsgroep het niet eens was met de stelling ‘Mijn werk is nuttig voor de samenleving.’ Niet echt een wervend affiche voor een branche, die op zoek is naar veel nieuw talent.

wisseblog pr-mensen

Ik moet bekennen, dat ik mezelf in mijn werkzame pr-leven ook wel eens heb afgevraagd of het grote publiek dan wel de specifieke doelgroepen die wij gedefinieerd hadden, wel zaten te wachten op de producten, die wij in opdracht van de klant in de publiciteit moesten brengen. Zeker waar het ging om producten waarvan mij de toegevoegde waarde voor de maatschappij in het algemeen en voor de zeg maar ideale ‘buyer persona’ in het bijzonder zelfs na vier briefings door de klant volkomen ontging.

Ik kan me dat gevoel van nutteloosheid goed voorstellen in sommige sectoren, waar het gaat om de promotie van life style producten, fast moving consumer goods, trendy gadgets en mode, waar omzet en winst van groter belang zijn en die eigenlijk alleen het consumentisme bevorderen. En dan heb je nog een vrij grote groep communicatiemensen die ingeschakeld wordt voor het goedpraten van beleid, dat niet bijdraagt aan verbetering van de maatschappij. Wat mij betreft voegen we daar ook een groot deel van de lobbyisten en spindokters aan toe, die met hun werk niet in het algemeen dienen. Zij passen beter bij de categorieёn effectenmarkt, makelaardij, assurantiёn, tabaksindustrie en casino’s, waarin veel medewerkers denken, dat ze “de mensheid eigenlijk een slechte dienst bewijzen.” Ik voel mezelf ook niet op mijn gemak als ik ‘begrip moet kweken’ voor zaken waar ikzelf niet achtersta. Iedereen in de pr-branche kent dat dilemma.

Gelukkig heeft Wisse Kommunikatie zich de afgelopen decennia veel bezig mogen houden met campagnes en technologieёn, die wel degelijk van maatschappelijk belang waren: een anti-rook campagne, de introductie van nieuwe medicijnen en medische technologie en de stimulering van diverse vormen van duurzame energie. Maar ook talrijke praktische oplossingen, die het leven van de consument en de professional er gemakkelijker op maakten, productieprocessen optimaliseerden of verspilling tegengingen, waardoor je per saldo van een maatschappelijk voordeel kunt spreken.

Ons beroep heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt, omdat het medialandschap en het mediagebruik enorm in beweging zijn. De opkomst van nieuwe IT-tools, social media en het toenemende belang van beeld hebben ons werk alleen maar interessanter gemaakt. En wat belangrijker: zeker ook maatschappelijk relevanter. Want bewezen is inmiddels wel dat communicatiebeleid en nieuwe communicatietechnologie meer dan ooit in staat zijn om meningen en zelfs gedrag te beïnvloeden. Als het klopt dat verkiezingen doelbewust beïnvloed worden, zijn we zelfs in staat om de loop van de geschiedenis te veranderen.

Er is steeds meer behoefte aan contentspecialisten, die betrouwbare informatie ontwikkelen en distribueren en aan intermediairs, die de kwaliteit en betrouwbaarheid van informatie verifiёren. Zekere ook op onze schouders rust de belangrijke taak om eerlijke informatie te brengen en altijd transparant te maken van wie de informatie afkomstig is en wat ermee beoogd wordt. Dat is zeker nuttig voor de samenleving.