• nl
  • en
  • de
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Nieuws

Vijf kansen voor communicatiebureaus

Blog

Het coronavirus veroorzaakt bij veel mensen existentiële angsten, communicatieprofessionals niet uitgezonderd. Wat de toekomst ons brengt, moet nog blijken, maar de eerste tekenen zijn helaas niet zo gunstig. Zowel MKB’ers als grote internationale bedrijven zetten marketinggerelateerde activiteiten on hold. Tegen beter weten in, vinden wij bij Wisse Kommunikatie. Natuurlijk hebben we begrip voor  sommige argumenten, bijvoorbeeld dat geplande acties niet kies zijn in deze tijd, of praktisch niet uitvoerbaar of effectief. Maar het bericht van de Duitse bureauvereniging GWA dat 81 procent van de aangesloten bedrijven projecten al heeft geannuleerd of uitgesteld verbaasde ons wel.

Gelukkig was er licht aan de horizon. “Dit hoeft zeker niet te betekenen dat het steeds verder bergafwaarts gaat”, aldus Kim Notz, woordvoerster van de directie van het Duitse communicatiebureau KNSKB+. Om haar uitspraak kracht bij te zetten, presenteert ze in haar Talking Heads-column voor HORIZONT Online vijf kansen die bureaus nu kunnen benutten.

Nu kansen benutten? Kunnen we in tijden van onzekerheid wel over trends en toekomstvisies nadenken? Jazeker! Sterker nog, het moet zelfs. Want of we het nu leuk vinden of niet, we bevinden ons in een cruciale periode. En in een dergelijke crisissituatie leven doorgaans twee zakelijke sentimenten: organisaties voelen het moment als bedreigend en zitten stil, óf ervaren de situatie als bevrijdend, gaan proactief om met de onvermijdelijk nieuwe toekomst en veranderen het speelveld voordat het speelveld hen verandert.

Ik ben van mening dat ook deze situatie concrete kansen biedt.

  1. Word een trusted advisor

Juist nu kunnen wij consultants ons tot trusted advisor ontwikkelen. Hierbij gaat het niet alleen om het overdragen van expertise, maar juist om het opzetten en onderhouden van een sterke vertrouwensband met de klant. Wat opvalt is dat de communicatie momenteel menselijker is; we praten van mens tot mens, functies doen er even iets minder toe. Klanten vragen nu om holistisch en snel advies, en dit vereist een verandering in werkhouding.

De relatie met de klant staat voorop en de eigen belangen van de trusted advisor wijken naar de achtergrond. We zien een verschuiving van aandeelhouder- naar stakeholder-oriëntatie, waarbij we  bewust investeren in de relatie en ons richten op het begrijpen en ondersteunen van onze klanten. En dat zonder een offerte op tafel te leggen. Het resultaat: CMO’s nemen zelf contact op met de adviseurs over complexe kwesties. En komen in de toekomst ook weer terug.

  1. Breid ‘creatieve communicatie’ uit naar ‘creativiteit’

Zorg dat je creativiteit opnieuw definieert, en wel bedrijfsbreed. Creativiteit richt zich niet langer alleen op communicatie, maar ook op de ontwikkeling van nieuwe diensten. Dit betekent natuurlijk wel dat er ook voor strategen, consultants en boekhouders een creatieve rol is weggelegd. En dat de directie het lef moet hebben om die stap te maken en de term ‘creatie’ een lading te geven die verder strekt dan communicatie.

  1. Samenwerken is groeien

Samenwerken wordt echt ‘samen werken’. Een bureau gaat van dienstverlener naar partner, en treedt proactief met anderen in contact om ideeën uit te wisselen en mensen met de juiste expertise te betrekken. Dit om op een holistische manier aan het merk te werken.

Het coronavirus is wat dat betreft een eye opener; het is momenteel het meest urgente wereldwijde probleem en zal mensen er ongetwijfeld nog jaren aan herinneren dat organisaties samen kunnen werken en zichzelf opnieuw kunnen uitvinden in de crisis. Zo helpt Duitsland Italië bij de behandeling van geïnfecteerden en – op merkniveau – toont de voedseldiscounter Aldi solidariteit door de werknemers van McDonald’s in dienst te nemen.

  1. Verstandige inzet van middelen

Meten is weten. In dat kader kregen bureaus en marketingafdelingen de laatste jaren steeds meer administratieve taken opgelegd. Met als gevolg dat de productiviteit omlaag ging en voor creativiteit en strategisch merkmanagement te weinig tijd over was. We moeten daarom goed kijken naar wat nuttig is en wat we moeten loslaten als we een organisatorische burn-out willen voorkomen. Overigens is een efficiënte omgang met resources niet alleen een bureautaak, maar ook een taak voor klanten. We moeten zaken als rapportages, conference calls en vergaderingen terugbrengen tot een redelijk niveau. Hierdoor hebben bureaus, de CMO of de marketingafdeling meer tijd om aan de creatie van echte meerwaarde te werken – iets wat onbetaalbaar is in deze tijden.

  1. Bureaus: ontwikkel een identiteit

We worden ons bewust van onze waarde in tijden van crisis. Communicatiebureaus zijn gewilde adviseurs, vooral wanneer we creativiteit definiëren als een veelomvattende taak die zich niet beperkt tot communicatie. We moeten ons gaan concentreren op wat ons bijzonder maakt en toegevoegde waarde creëren. Creativiteit kan ons helpen om moeilijke tijden door te komen, om een zekere lichtheid en hoop over te brengen, maar ook een strak geplande route.

Zeker als bureaus een duidelijk standpunt innemen over met wie en hoe ze in de toekomst willen werken. Niet iedereen komt meer in aanmerking; het gaat niet meer alleen om groei en budgetwinsten. Zodra we uit deze uitdagende tijden komen, zullen bureaus zich meer dan ooit afvragen wat ze in de toekomst willen doen. Waar ze voor staan.

Klanten zullen creativiteit waarderen en relaties opnieuw evalueren. Net als de bureaus.

 

Deze  tekst is gebaseerd op de Talking Heads-column voor HORIZONT Online van Kim Notz, woordvoerster van de directie van de Duitse communicatiebureau KNSKB+, vertaald en aangepast door Anne Nicolaides van Wisse Kommunikatie