• Nederlands
  • Engels
  • Duits
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Nieuws

Worldcom Confidence Index: vertrouwen zakelijke leiders nog niet hersteld

Blog

De Worldcom Confidence Index (WCI) is een jaarlijks onderzoek van de Worldcom Public Relations Group onder zakelijke leiders naar de mate van vertrouwen en bezorgdheid over verschillende onderwerpen. Het onderzoek wordt met behulp van kunstmatige intelligentie uitgevoerd onder 54.000 CEO’s en CMO’s wereldwijd. Begin 2020 is dit onderzoek uitgebreid van een jaarlijks naar een doorlopend onderzoek, dat maandelijks inzicht geeft in de verwachtingen en overwegingen van leidinggevenden op directieniveau. Zo laat de mei-editie van de Worldcom Confidence Index zien dat het vertrouwen van zakelijke leiders wereldwijd is gestabiliseerd.

Zoals verwacht tijdens de wereldwijde COVID-19-pandemie, is het algehele vertrouwen onder wereldwijde CEO’s en CMO’s sinds november 2019 blijven dalen. In april was er sprake van een daling van 9,5% tot een Worldcom Confidence Index-score van 18,03. Nu veel landen hun maatregelen langzamerhand versoepelen, blijkt ook het vertrouwen wereldwijd te stabiliseren (+1% in mei).

Op lokaal niveau laten de cijfers een diverser beeld zien. Het nieuwe rapport toont dat in China (-21%), Italië (-20%) en Brazilië (-19%) het vertrouwen nog steeds daalt. Dit kan komen omdat deze landen bijzonder zwaar door het coronavirus zijn getroffen of een tweede golf vrezen.  Opmerkelijk is dat de VS de kleinste daling hebben ervaren (-7%), terwijl zij nog in alle hevigheid met de uitbraak kampen.

Aandacht voor werknemers

In de WCI komen ook verschillende onderwerpen en interesses van CEO’s en CMO’s aan de orde.  Het valt op dat in mei vijf van de zeven meest gewaardeerde onderwerpen gerelateerd zijn aan werknemers. Hier gaat het vooral om onderwerpen zoals om- en bijscholing, behoud van talent, betrokkenheid van werknemers om de productiviteit te verhogen en het werkgeversmerk. Deze trend is te verklaren door de nieuwe manier van werken. Werken vanuit huis is het nieuwe normaal geworden en het vergt meer inzet van werkgevers om de werknemers gemotiveerd en betrokken te houden. Dat heeft geleid tot meer interesse in het opbouwen van een goed werkgeversmerk. Ook interesse in om- en bijscholing (+56% t.o.v. april) en het behoud van talent (+45% t.o.v. april) hebben organisaties hoog in het vaandel staan.

De mediaconsumptie is tijdens de crisis sterk gegroeid en veranderd onder consumenten. Voor zakelijke leiders betekent dit dat zij zich aan moeten blijven passen aan verandering om hun doelgroepen en stakeholders te kunnen blijven bereiken. Dat blijkt ook uit de cijfers van de WCI: de interesse van leiders in de rol en de impact die media hebben, is met 44% gestegen ten opzichte van april.

Duurzaamheid

Opmerkelijk is dat zakelijke leiders ten opzichte van de voorafgaande maand meer stilstaan bij duurzaamheidsonderwerpen, zoals het reduceren van het gebruik van plastic (+44% t.o.v. april). Zakelijke leiders zijn ervan overtuigd, dat ze dat onderwerp goed aanpakken.  Verder hebben ze veel vertrouwen in hun benadering van cybercriminaliteit, ondanks het feit dat de aantallen door Covid-gerelateerde fraudes en inbreuken zijn gestegen en bedrijven extra risico lopen door thuiswerkende werknemers. Ten slotte valt het op dat het vertrouwen in hun eigen crisiscommunicatie-aanpak en in hun vermogen nieuw talent aan te trekken is gedaald.

Dalend zelfvertrouwen

Het vertrouwen van zakelijke leiders in hun eigen vermogen om op veranderingen te reageren, daalde in mei opnieuw met 17%. Deze daling heeft waarschijnlijk te maken met de maatregelen die de regering heeft genomen in de bestrijding van Covid-19 en de aanpassingen in de samenleving die daarop volgden. Dit daling van 17% was de op één na grootste daling van alle onderzochte onderwerpen. Dat aspect staat nu het laagst genoteerd in de index. Een andere aanzienlijke daling geeft het vertrouwen in het vermogen om een crisis te beheersen te zien: een daling van 15% ten opzichte van april.

Deze twee dalende trends kunnen kansen bieden voor zakelijke leiders en adviseurs. Wie hier nu extra aandacht aan besteedt, door bijvoorbeeld crisisplannen te herzien of nieuwe handleidingen te schrijven voor de omgang met een soortgelijke crisis, kan in toekomst de concurrentie vóór zijn. Voor adviseurs kan het voordelig zijn om op de onderwerpen in te spelen waarvoor zakelijke leiders momenteel de grootse belangstelling hebben. Zo kunnen extra adviezen voor interne communicatie, arbeidsmarktcommunicatie en het opbouwen van een sterk werkgeversmerk ondernemers de juiste inspiratie en steun geven om deze zaken goed onder handen te krijgen.

Lokale beschikbaarheid

De WCI wordt sinds 2020 maandelijks uitgevoerd en presenteert nu ook inzichten op nationaal  niveau. Vanaf juli zijn ook de Nederlandse cijfers beschikbaar. Download hier het volledige WCI raport van mei en schrijf je in voor de nieuwsbrief om als eerste de cijfers van juni te ontvangen.

Bekijk hier de video met een overzicht van de resultaten: https://worldcomgroup.com/confidence-index/may-2020-global-results/