Air Products

Air Products is een van de belangrijkste leveranciers van gassen ter wereld. Het bedrijf levert atmosferische gassen, procesgassen en speciale gassen aan tal van industriële sectoren, de (petro)chemie en de energiesector. De gassen worden bijvoorbeeld in de metaalindustrie gebruikt voor lassen en snijden, in de voedingsmiddelenindustrie voor invriezen en verpakken, in laboratoria voor tests en analyses en in de petrochemische industrie voor de productie van brandstoffen. Air Products is bovendien een van de grootste leveranciers van waterstof en van apparatuur voor de verwerking van LNG. Daarnaast ontwikkelt Air Products in nauwe samenwerking met zijn klanten nieuwe toepassingen en apparatuur voor de verwerking van de gassen in productieprocessen.

Air Products staat op plaats 276 van de Fortune 500 lijst van beursgenoteerde bedrijven. In 2014 realiseerde het bedrijf een omzet van 10,4 miljard dollar. Air Products is sinds 1971 actief in Nederland. Met diverse productielocaties en een eigen pijpleidingnetwerk voor de bevoorrading van de petrochemische industrie in de Rijnmond is Nederland een van de belangrijkste investeringslanden voor Air Products. Na de nieuwe waterstoffabriek in 2012 opende Air Products in 2015 een nieuw vul- en distributiecentrum voor cilindergassen in Halfweg. Die cilinders worden via een netwerk van distributeurs aan eindgebruikers geleverd.  In Utrecht bevindt zich het Europese hoofdkantoor van de divisie Electronics and Performance Materials, die speciale grondstoffen levert voor de productie van coatings en lijmen.