Attent

Attent Zorg en Behandeling is een zorgverlener in de regio Doesburg, Dieren, Rheden, Velp, Arnhem en Overbetuwe. De zorginstelling heeft diverse zorglocaties voor ouderen, waaronder verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecentra en dagopvang. Daarnaast levert Attent zorg aan huis.

Attent kreeg, net als vele andere zorginstellingen, te maken met ingrijpende organisatorische en personele veranderingen. Enerzijds zijn die ingegeven door de veranderende zorgbehoeften van ouderen, anderzijds door de transitie die van overheidswege was ingezet. Om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen, is een nieuw aanbod aan zorgproducten ontwikkeld en is de verpleeglocatie ‘Gelders Hof’ in Dieren werd omgevormd tot twee nieuwe zorglocaties, ‘Intermezzo’ en ‘Hofstaete’. Wisse Kommunikatie heeft zowel de interne als de externe communicatie die bij dit omvangrijke proces kwam kijken voor haar rekening genomen.