Cultuurfonds Rijk van Nijmegen

Het Cultuurfonds Rijk van Nijmegen heeft tot doel kunst en cultuur in Nijmegen en omgeving te stimuleren. Het fonds biedt kunstenaars en culturele instellingen via crowd funding het laatste financiële ruggensteuntje om hun project uitvoerbaar te maken. Op voorwaarde dat de aanvrager zelf 80% van de benodigde financiering heeft geregeld, vult het cultuurfonds de laatste twintig procent aan.

Wisse Kommunikatie werkt al geruime tijd pro deo voor het fonds, en heeft een actieve bijdrage geleverd als ad hoc bestuurslid.