Duratherm

Duratherm was een van de Nederlandse pioniers die zich bezighield met de aanleg van aardwarmtesystemen. Het bedrijf in Elburg was een zelfstandig onderdeel van Draaijer Grondboringen Beheer BV. Duratherm hield zich bezig met het ontwerp en de aanleg van aardwarmtesystemen en de daarmee samenhangende bodemanalyses, haalbaarheidsonderzoeken, proefboringen, vergunningenprocedures en onderhoudscontracten.

Aardwarmtesystemen maken gebruik van de constante temperatuur van ongeveer 10 graden in de bodem, die in de winter met behulp van een warmtepomp gebruikt kan worden voor de verwarming van gebouwen en in de zomer voor de koeling ervan. De Nederlandse ondergrond is door zijn opbouw over het algemeen zeer geschikt voor de aanleg van bodemenergiesystemen.

Omdat aardwarmtesystemen bijzonder schoon, energiezuinig en betaalbaar zijn, beleefden de systemen een snelle opmars in ons land. Mede ook omdat de overheid zich steeds meer ingezet heeft voor de stimulering van aardwarmtesystemen. Helaas werd de snelle opmars een tijdelijk halt toegeroepen door de malaise in de (nieuw)bouw.