HyMove

HyMove was de naam van een waterstofdemonstratieproject in de regio Arnhem. Het project was opgezet om in de praktijk ervaring op te doen met voertuigen op waterstof, omdat de initiatiefnemers provincie Gelderland, gemeente Arnhem en de stadsregio Arnhem-Nijmegen ervan overtuigd waren dat waterstof in de nabije toekomst een belangrijke rol zal spelen als energiebron in het verkeer. Het project omvatte de bouw van een waterstofbus, een bestelauto voor de gemeente Arnhem en enkele personenauto’s. In december 2015 werd het eerste publieke waterstof tankstation van Nederland in Arnhem geopend.

Het project heeft vele interessante onderzoeksgegevens en veel nuttige praktijkervaring opgeleverd met betrekking tot voertuigtechniek, de bouw van tankstations, veiligheid en de acceptatie van innovaties. Communicatie en voorlichting waren een hoofdbestanddeel van het project, erop gericht om de ervaringen te delen met overheden, onderwijs, industrie, openbaar vervoerbedrijven, milieuorganisaties en het publiek. Niet alleen in de regio Arnhem, maar ook in de rest van Nederland en zelfs over de grenzen. Met de opvallend vormgegeven bus als visitekaartje, de organisatie van talrijke evenementen en intensieve mediarelaties hebben HyMove en Arnhem als waterstofstad in korte tijd een enorme bekendheid opgebouwd.

Het HyMove-project leeft niet alleen voort in twee nieuwe waterstofprojecten in de regio, waarbij in totaal vier waterstofbussen in dienstregelingen rijden, maar ook in HyMove B.V. een start-up die zich toelegt op ontwerp en productie van (waterstof)elektrische zero emissiebussen.