Logistics Valley

Logistics Valley is een samenwerkingsverband van drie logistieke hotspots in Zuid-Gelderland (Rivierenland, regio Nijmegen en De Liemers) en Oost NV, dat met ondersteuning van de provincie Gelderland de economische ontwikkeling langs de ‘Gelderse corridor’ wil stimuleren. Het doel is de aandacht te vestigen op de kwaliteit van het gebied voor de vestiging en ontwikkeling van logistieke activiteiten.

De ‘Gelderse corridor’ is een zeer aantrekkelijke locatie voor logistieke activiteiten, omdat de regio strategisch tussen de Randstad en het Ruhrgebied ligt en een aantal belangrijke transportassen voor (goederen)vervoer herbergt: de Waal, de A15 en de Betuweroute.

Omdat Logistics Valley haar activiteiten de komende jaren flink wil uitbreiden, ontwikkelt Wisse Kommunikatie samen met Diep Arnhem, een bureau voor grafische vormgeving, een communicatie-aanpak. Die heeft ten doel de onderlinge samenwerking en samenhang in de regionale logistieke sector te verbeteren, nieuwe samenwerkingsverbanden met partners en opdrachtgevers buiten de regio tot stand te brengen en nieuwe logistieke bedrijvigheid aan te trekken. Speerpunten worden onder meer optimalisering van de regionale infrastructuur, arbeidsmarkt, duurzaamheid en innovatie.