• Nederlands
  • Engels
  • Duits
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
tgevers
Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Transport en logistiek

Website

De Provincie Gelderland is partner in het I-AT Project. Dit project – voluit Interreg Automated Transport – is bedoeld om in de praktijk ervaring op te doen met zelfrijdende voertuigen en zo meer informatie te verzamelen over mogelijke businessmodellen, technische randvoorwaarden en noodzakelijke wet- en regelgeving. Het I-AT Project speelt zich zowel in Nederland als in Duitsland af, waardoor unieke informatie verzameld kan worden over de inzet van grensoverschrijdend zelfrijdend vervoer en de internationale afspraken die daarvoor gemaakt moeten worden.

De provincie heeft het communicatiemanagement voor dit project, dat nog tot medio 2020 loopt, ondergebracht bij Wisse Kommunikatie.