Samen Sterk zonder Stigma

Stichting Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin iedereen open kan zijn over psychische aandoeningen. Dat doet deze organisatie door mensen bewust te maken van hun vooroordelen op dit gebied en de impact hiervan. Op het werk, op sociaal vlak en in de hulpverlening.

Gerdien Rabbers, directeur van Samen Sterk zonder Stigma: “Bijna de helft van alle Nederlanders krijgt tijdens zijn leven direct of indirect te maken met deze aandoeningen, desondanks blijft het moeilijk om er open over te praten. Iedereen is erbij gebaat als het even normaal wordt om te praten over psychische problematiek als over fysieke aandoeningen. Mensen zoeken sneller hulp en herstellen eerder.” Wisse Kommunikatie ondersteunt Samen Sterk zonder Stigma op het gebied van PR, (crisis)communicatie en mediarelaties.