SIRE

De Stichting Ideële Reclame of SIRE is een onafhankelijke stichting die maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht brengt, bespreekbaar maakt én agendeert bij het Nederlandse publiek, opinieleiders en besluitvormers.

Met de campagne ‘Doorbreken van het taboe op psychisch ziek zijn’ heeft Wisse Kommunikatie SIRE geholpen de Nederlandse bevolking bewust te maken van de stigma’s en taboes rond psychische aandoeningen en mensen ertoe aan te zetten na te denken over hun omgang met mensen in hun omgeving met dergelijke aandoeningen. Waar een gebroken been doorgaans als heel normaal wordt beschouwd, blijkt men vaak niet of niet goed te reageren op personen met een psychische aandoening. Dit onbedoeld onhandige gedrag kan tot sociale problemen leiden, zoals uitsluiting en stigmatisering.

De resultaten van de SIRE-campagne kunt u hier inzien.