• nl
  • en
  • de
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Persberichten
Canon Medical heeft de Aquilion ONE GENESIS, een van de eerste CT-scanners met AI-functionaliteiten in Europa, in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) van Aalst geïnstalleerd. Daarmee heeft het ziekenhuis in Aalst de ‘AiCE’-primeur voor België gekregen.
Artificial intelligence
Canon Medical heeft haar AI-toepassing in de Aquilion ONE GENESIS ‘AiCE’ genoemd, dat staat voor ‘Advanced Intelligent Clear-IQ Engine’. AiCE is de eerste Deep Learning Reconstruction-methode die AI gebruikt om zeer gedetailleerde beelden te produceren met extreem lage ruis. Met zijn acht zware videokaarten benadert de AI-toepassing van de Aquilion de rekenkracht van IBM’s Watson. Canon Medical heeft ongeveer vijf jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de AI-component en heeft het algoritme getraind aan de hand van meer dan 100.000 scans.
Dankzij de toepassing van AI zijn de scans van de Aquilion ONE GENESIS niet alleen veel duidelijker dan die van concurrerende systemen; ook is er bij een scan heel weinig contrastvloeistof nodig en gaat de stralingsdosis drastisch omlaag. Waar Canon Medical zelf stelt dat het een stralingsreductie van 20% realiseert en zelfs 40% bij hart-CT’s, geeft Dr. Van Hedent van het ASZ Aalst aan dat de reducties op zijn afdeling nog veel verder gaan. “Waar eerder bij thorax- en abdomenscans een stralingsbelasting van 10 millisievert per jaar werd genoteerd, realiseren we nu jaarlijkse waarden van onder de 5 mSv, doordat de afzonderlijke onderzoeken meestal slechts 1 mSv aan straling opleveren.
Deze extreem lage dosissen stellen ons bijvoorbeeld in staat om in de toekomst een screening-programma te ontwikkelen voor longtumoren waarbij eenzelfde dosis wordt gebruikt als bij een klassieke röntgenfoto van de longen.”
Volgende stap: post-processing
Kristoff Reyntjens, Managing Director van Canon Medical Systems Belgium, geeft aan dat Canon Medical momenteel in de afrondende fase is van de toepassing van AI in de post-processing. Concreet zal dat betekenen dat het Canon Medical’s visualisatieplatform Vitrea automatisch kan aangeven dat bij een bepaalde patiënt een bepaalde pathologie gedetecteerd is. En op basis van de verzamelde data van alle scans zal het systeem de arts ook kunnen vertellen welke patiënt voorrang moet krijgen en voor wie opname iets minder dringend is.
De Europese primeur voor de Aquilion ONE GENESIS  ging naar het Universitair ziekenhuis Radboudumc te Nijmegen, waar de meningen onverdeeld enthousiast zijn. Net als onder gebruikers in Aalst: “De Aquilion ONE GENESIS  is extreem energiezuinig. Voor ons en onze patiënten misschien een bijzaak, maar uit milieu- en financiële overwegingen toch een zeer prettige. Het gemak van de Aquilion ONE GENESIS  voor ons én voor onze patiënten is optimaal, de snelheid, de lage stralingsdosis en de kwaliteit van de beelden zijn geweldig, en het toekomstperspectief is fenomenaal”, besluit Dr. Van Hedent van het ASZ.