• nl
  • en
  • de
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Persberichten

 

Luchttemperatuur in 2019 op twee meter hoogte, vergeleken met het gemiddelde van de periode 1981-2010. Bron: ERA5. Credit: ECMWF Copernicus Climate Change Service (C3S)

Data van de Copernicus dienst voor klimaatverandering (C3S) toont aan dat 2019 het op een na warmste jaar was in een periode van ongewoon warme jaren wereldwijd, terwijl het CO2-niveau blijft stijgen.

De Copernicus dienst voor klimaatverandering (C3S) heeft bekendgemaakt dat 2019 het vijfde jaar op rij was dat uitzonderlijk warm was en dat het wereldwijd het op een na warmste jaar ooit was. In Europa was het zelfs het warmste jaar ooit. Samen met de Copernicus atmosfeermonitoringsdienst (CAMS) meldt C3S ook dat het CO2-niveau in de atmosfeer verder is gestegen. Hun data toont het eerste, volledige beeld van de temperaturen en het CO2-niveau in 2019. De resultaten komen overeen met de eerdere voorspellingen van het WMO en het Global Carbon Project (GCP). Het WMO verwachtte namelijk dat 2019 het op een of twee na warmste jaar ooit zou worden en beide organisaties gaven aan dat het CO2-niveau zou blijven stijgen.

C3S en CAMS worden beiden namens de Europese Unie door het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op de Middellange Termijn geïmplementeerd. De diensten voorzien in kwaliteitsdata over de temperaturen en het CO2-niveau in 2019, evenals andere klimaatdata. Dit biedt beleidsmakers, organisaties en individuen de informatie die ze nodig hebben bij het nemen van beslissingen over de aanpak van klimaatverandering en luchtkwaliteit.

De temperatuurdataset van C3S toont dat de gemiddelde oppervlaktetemperatuur 0,04°C lager lag dan in 2016, het warmste jaar ooit.

De data tonen eveneens aan dat:

  • de laatste vijf jaar de warmste ooit waren en dat 2010-2019 het warmste decennium ooit was
  • het in 2019 bijna 0,6°C warmer was dan het gemiddelde in de periode 1981-2010
  • de gemiddelde temperatuur van de laatste vijf jaar tussen de 1,1°C en 1,2°C hoger was dan het pre-industriële niveau, zoals gedefinieerd door de IPCC
  • Europa het warmste kalenderjaar ooit kende, waarbij het iets warmer was dan 2014, 2015 en 2018

De satellietmetingen van wereldwijde CO2-niveaus in de atmosfeer gaven bovendien aan dat de CO2-concentratie in 2019 wederom met 2,3 ± 0,8 ppm steeg.

Het grootste warmteverschil met de periode 1981-2010 werd gemeten in Alaska en grote delen van het Arctisch gebied. De meeste landgebieden kenden temperaturen boven het gemiddelde, met name in Oost- en Zuid-Europa, het zuiden van Afrika en Australië. In Centraal- en Zuidoost-Canada lag de jaartemperatuur echter onder het gemiddelde.

In Europa waren alle seizoenen warmer dan normaal, waarbij de zomer en de herfst de op drie na warmste ooit waren. Geen enkel seizoen brak het record voor hoogste gemiddelde temperatuur, maar voor Europa was 2019 wel het warmste kalenderjaar ooit gemeten, iets warmer dan 2014, 2015 en 2018. Een gedetailleerde analyse van het klimaat in Europa wordt in april gepubliceerd in het European State of the Climate 2019 rapport van Copernicus.

60 maandgemiddelden van wereldwijde luchttemperaturen op twee meter hoogte (links) en geschatte verandering sinds het pre-industriële tijdperk (rechts) volgens verschillende datasets: ERA5 (ECMWF Copernicus Climate Change Service, C3S); GISTEMPv4 (NASA); HadCRUT4 (Met Office Hadley Centre); NOAAGlobalTempv5 (NOAA), JRA-55 (JMA); en Berkeley Earth.

 

“2019 was wederom een uitzonderlijk warm jaar. Het is zelfs het op een na warmste jaar wereldwijd in onze dataset, en verschillende maanden hebben records gebroken”, zegt Carlo Buontempo, Hoofd van de Copernicus dienst voor klimaatverandering (C3S). “De temperatuurdataset van C3S voor 2019 is de eerste complete set die wordt gepubliceerd die jaarlijkse afwijkingen en wereldwijde gemiddelden bevat. Dit is mogelijk omdat we een operationele dienst, waarbij we dagelijks miljoenen land-, oceaan- lucht- en satellietobservaties verwerken. Een geavanceerd computermodel voegt al deze observaties samen op een verglijkbare manier als bij weersvoorspellingen.”

Jean-Noël Thépaut, Directeur van ECMWF Copernicus voegt toe: “Het is alarmerend dat de afgelopen vijf jaar en het afgelopen decennium de warmste ooit zijn. Daarbij moet opgemerkt worden dat een of meerdere maanden die veel warmer zijn dan die uit de referentieperiode zorgelijk kan zijn, maar dat dit niet direct duidt op een klimaattrend; dit omdat maandelijkse temperatuurdeviaties variëren en sommige regio’s over langere tijd lagere temperaturen kunnen tonen. Wij produceren data over de dagelijkse temperaturen wereldwijd en publiceren maandelijkse en jaarlijkse samenvattingen, gebaseerd op een dataset die teruggaat tot 1979. Voor het bepalen van mogelijke klimaattrends op de langere termijn zijn observaties van lang geleden noodzakelijk. Daarom vergelijken we onze data ook met de klimaatdata van het pre-industriële tijdperk om deze klimaattrends vast te stellen.

De voordelen van heranalyse
Om goede data te garanderen, gebruiken C3S en CAMS heranalyse. Dit is een wetenschappelijk methode waarmee weeromstandigheden en de samenstelling van de atmosfeer voor elke dag van de afgelopen decennia zo accuraat mogelijk worden geschat, gebaseerd op verschillende observaties.

Deze observaties worden gedaan door verschillende platformen en instrumenten, van weerstations tot weerballonnen en satellieten. Afzonderlijk geven ze een onvolledig beeld van de atmosfeer, omdat elke observatie slechts één aspect van het weer of de atmosfeer meet. De observaties zijn ook onevenredig verdeeld over de aarde en het aantal observaties lag jaren geleden een stuk lager.

Heranalyse combineert alle afzonderlijke observaties en creëert hiermee een complete 3D-weergave van de omstandigheden over de hele wereld, voor elk uur van de dag. Samengevoegd tonen deze weergaven een uitgebreid historisch verslag van het klimaat van de aarde, dat kan worden gebruikt om klimaatverandering te monitoren.

CO2-niveaus blijven toenemen
De analyse van satellietdata toont dat CO2-niveaus de afgelopen jaren zijn toegenomen, waaronder in 2019. CO2-niveaus die door satellieten zijn geobserveerd zijn representatief voor de kolomgemiddelden CO2 mixratio, ook wel XCO2. De dataset is een combinatie van twee datasets van C3S en CAMS.

De geschatte jaarlijkse gemiddelde XCO2 groeiratio voor 2019 is 2,3 ± 0,8 ppm/jaar. Dit is hoger dan de groeiratio in 2018, die lag op 2,1 ± 0,5 ppm/jaar, maar minder dan de 2,9 ± 0,3 ppm/jaar in 2015. In 2015 kende het klimaat een sterke impact van El Niño, wat zorgde voor een grotere atmosferische groeiratio door minder atmosferische CO2-opname door vegetatie dan normaal, en flinke CO2-uitstoot van branden zoals die in Indonesië.

 

Maandelijkse wereldwijde CO2-niveaus van satellieten, kolomgemiddelde CO2 (XCO2), voor 2003-2019. De numerieke waarden in het rood zijn jaarlijkse gemiddelden. Gebaseerd op de C3S/Obs4MIPs(v4.1) versterkte (2003-2018) en CAMS inleidende, bijna actuele data (2019). Bron: University of Bremen for Copernicus Climate Change Service(C3S) en Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) geïmplementeerd door ECMWF

Regelmatige klimaatmonitoring
Elk jaar geeft C3S een gedetailleerde weergave van het Europese klimaat in het European State of the Climate rapport. In het rapport worden verschillende klimaatvariabelen en klimaatevenementen van het afgelopen jaar geanalyseerd. Het European State of the Climate rapport 2019 wordt in de lente gepubliceerd.

Naast de jaarlijkse temperatuurwaarden publiceert C3S elke maand klimaatbulletins met informatie over afwijkingen in de oppervlaktetemperaturen, zee-ijs en hydrologische variabelen. De klimaatupdate van december is nu beschikbaar:

Oppervlaktetemperatuur december 2019:

  • Wereldwijde temperaturen waren gelijk aan die van december 2015, waardoor beiden de warmste decembermaanden ooit waren
  • December 2019 was meer dan 0,7 C warmer dan het gemiddelde voor december in de periode 1981-2010
  • De gemiddelde temperatuur in Europa lag 3,2 C hoger dan in de referentieperiode 1981-2010, waardoor het voor Europa de warmste december ooit was

Meer informatie en grafieken van hoge resolutie voor december 2019 kunnen hier worden gedownload.