• Nederlands
  • Engels
  • Duits
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Persberichten

 

De Copernicus atmosfeermonitoringdienst (CAMS) heeft een bijdrage geleverd aan het recente onderzoek onder leiding van de Deutscher Wetterdienst, het Duitse meteorologische instituut. Het onderzoek bestudeert de ongebruikelijk lage ozonwaarden in de vrije troposfeer op het noordelijk halfrond en suggereert dat de ozonreducties tussen 1 en 8 kilometer hoogte het gevolg zijn van verminderde uitstoot als gevolg van COVID-19-beperkingen. CAMS is geïmplementeerd door het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op de Middellange Termijn (ECMWF) namens de Europese commissie.

Richard Engelen, Deputy Director bij de Copernicus atmosfeermonitoringdienst, licht toe: “De COVID-19-pandemie leidde tot lockdown-maatregelen over de hele wereld, die een grote impact hadden op onze uitstoot. Minder transport en luchtvaart betekende dat er minder brandstof werd verbrand en dat er minder uitstoot in de atmosfeer kwam. Dit veroorzaakte een lagere concentratie stikstofoxiden, die de belangrijkste aanjagers zijn van fotochemische reacties in de atmosfeer. Lage concentraties stikstofoxiden in de vrije troposfeer betekenden een lage fotochemische productie, wat resulteerde in minder ozon.”

“Onze CAMS-heranalysegegevens die in het onderzoek gebruikt werden, toonden aan dat de lage ozonwaarden, zoals die zijn waargenomen door de weerballon, niet konden worden verklaard door jaarlijkse veranderingen in de meteorologische omstandigheden. Wij concludeerden dan ook dat verminderde emissies waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak waren van de gereduceerde waarden”, voegt hij eraan toe.

Terwijl ozon in de stratosfeer van cruciaal belang is om het leven op aarde te beschermen tegen gevaarlijke UV-straling, is ozon in de troposfeer zowel een vervuilende stof als een belangrijk broeikasgas. Idealiter zou er veel ozon in de stratosfeer moeten zijn en een klein beetje in de troposfeer. Menselijke activiteiten hebben in de afgelopen eeuw echter geleid tot een afname van ozon in de stratosfeer en tot een toename ervan in de troposfeer.

 

Weergave van de overvloed aan ozon in de atmosfeer

“Ross J. Salawitch (Lead Author), David W. Fahey, Michaela I. Hegglin, Laura A. McBride, Walter R. Tribett, Sarah J. Doherty, Twenty Questions and Answers About the Ozone Layer: 2018 Update, Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2018, 84 pp., World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 2019.” (zie: https://www.esrl.noaa.gov/csl/assessments/ozone/2018/twentyquestions/)

 

Het persbericht van de Deutscher Wetterdienst (DWD) is hier te vinden:

https://www.dwd.de/presse

Het onderzoek van de Deutscher Wetterdienst (DWD) is hier te vinden:

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2020GL091987

CAMS-microsite met informatie over de luchtkwaliteit tijdens COVID-19: https://atmosphere.copernicus.eu/european-air-quality-information-support-covid-19-crisis