• Nederlands
  • Engels
  • Duits
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Persberichten

Animatie van NO2-niveaus boven Europa. Bron: ECMWF Copernicus atmosfeermonitoringsdienst

De Copernicus dienst voor klimaatverandering en de Copernicus klimaatmonitoringsdienst stellen milieugerelateerde data en tools beschikbaar die wetenschappers kunnen gebruiken in hun onderzoek en om gebieden te monitoren die getroffen zijn door COVID-19.

Tijdens de COVID-19-crisis helpen de Copernicus atmosfeermonitoringsdienst (CAMS) en de Copernicus dienst voor klimaatverandering (C3S), de twee diensten die namens de Europese Commissie geïmplementeerd zijn door het Europees Centrum voor Weersvoorspellingen op de Middellange Termijn, wetenschappers, beleidsmakers en burgers door kwalitatief hoogwaardige data beschikbaar te stellen over ons klimaat en onze atmosfeer.

Uurwaarden en dagelijks gemiddelden van NO2-oppervlakteconcentratie in Amsterdam vanaf 1 februari 2020. Bron: ECMWF Copernicus atmosfeermonitoringsdienst

CAMS heeft een microsite gelanceerd waarop dagelijks en wekelijks bijgewerkte informatie over de luchtkwaliteit wordt gepubliceerd. Deze site bevat kaarten, tijdreeksen en animaties over stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) in 50 grote Europese steden. Op basis van satellietgegevens, grondobservaties en innovatieve, numerieke modellen brengt CAMS de huidige niveaus van luchtverontreiniging in heel Europa in kaart, en laat het onder andere zien welke invloed de lock down-maatregelen tegen COVID-19 hebben op de luchtkwaliteit. Dit is een behoorlijk complexe opgave, aangezien er grote variaties te verwachten zijn in oppervlakteconcentraties van verontreinigende stoffen ten gevolge van voortdurend veranderende weersomstandigheden en de vele actieve emissiebronnen. Desalniettemin heeft CAMS sinds de lock-down al een verlaging van de NO2-niveaus boven Noord-Italië in kaart weten te brengen. Verder bekijkt CAMS welke andere effecten luchtverontreiniging kan hebben op COVID-19.

 

 

 

De nieuwe CAMS microsite bevat PM10-waarden voor 50 Europese steden (links), evenals animaties van NO2 en PM20-analyses in Europa (rechts). Bron: ECMWF Copernicus atmosfeermonitoringsdienst.

“We hebben nog niet vastgesteld dat luchtverontreiniging een rol speelt bij de verspreiding van SARS-CoV-2”, zegt Vincent-Henri Peuch, directeur van de Copernicus Atmosphere Monitoring Service. “Wel weten we met zekerheid dat de luchtverontreiniging een invloed heeft op hart en longen, en op het immuunsysteem van de mens. We willen ons netwerk graag uitbreiden met medische onderzoeksteams die hypothesen kunnen testen over het transport en de overlevingskansen van het virus op fijnstof in de lucht.”

Screenshot van Monthly Climate Explorer voor de COVID-19 app voor maart 2020 en temperatuur. Bron: ECMWF Copernicus dienst voor klimaatverandering

C3S heeft met de milieusoftware-experts van B-Open samengewerkt aan een applicatie die via de gratis toegankelijke Climate Data Store (CDS) beschikbaar wordt gesteld. De zogeheten Monthly Climate Explorer app voor COVID-19* toont de mogelijkheden waarover onderzoekers, zoals epidemiologen en gezondheidsexperts, dankzij de Copernicus-data kunnen beschikken in hun omgang met COVID-19. Uitbraken van virale ziekten vertonen vaak een duidelijke seizoenscyclus, wat sommige onderzoekers heeft doen concluderen dat COVID-19 een vergelijkbaar patroon zou kunnen vertonen. C3S stelt historische gegevens ter beschikking over temperatuur, vochtigheid en UV-straling op grondniveau, evenals over vele andere klimaatvariabelen die afkomstig zijn uit de wereldwijde heranalyse ERA5. Deze omgevingsgegevens kunnen door onderzoekers worden gebruikt om de hypothese van de invloed van het klimaat te testen en te onderzoeken of temperatuur en vochtigheid de verspreiding van COVID-19 zouden kunnen beïnvloeden. **

“Met onze C3S-gegevens helpen we de samenleving met informatie over het klimaat in Europa en de rest van de wereld, zowel uit het verleden als in het heden en in de toekomst”, zegt Carlo Buontempo, directeur van de Copernicus Climate Change Service. “We bieden de tools en deskundige begeleiding die het mogelijk maken om onze data om te zetten in meer visuele producten, zoals kaarten en grafieken. Met de nieuwe COVID-19 Monthly Climate Explorer app in de CDS proberen we de brede inzetbaarheid van onze gegevens te tonen en te laten zien hoe gebruikers C3S-omgevingsgegevens kunnen gebruiken voor hun eigen fundamentele onderzoek.”

C3S levert historische, actuele en toekomstige gegevens over temperatuur en vochtigheid tot op een resolutie van 12 kilometer boven landgebieden. Half maart heeft de dienst aan B-Open gevraagd om een applicatie te ontwikkelen die deze gegevens kan koppelen aan de locaties van COVID-19-sterfgevallen in januari, februari en maart 2020, zoals die zijn aangeleverd door Johns Hopkins University. De app laat ook zien hoe de temperatuur en de vochtigheid over de hele wereld de komende maanden waarschijnlijk zullen veranderen, afgaande op de C3S-gegevens van de afgelopen twintig jaar. Hiermee kan ingeschat worden waar de omstandigheden zouden kunnen voorkomen die de verspreiding van het coronavirus kunnen hinderen of bevorderen.

Meer informatie over CAMS’ COVID-19 monitoring en andere zaken zal beschikbaar worden gesteld op de website

De Monthly Climate Explorer voor COVID-19 is hier toegankelijk

Meer informatie over de hup die C3S biedt aan onderzoekers is hier te vinden

* Meer informatie, referenties en methodologische details zijn beschikbaar in het relevante CDS-catalogusitem dat u hier kunt vinden

**Papers waren al C3S-data (ERA5 dataset) gebruikt worden:

Paper 1

Paper 2