• nl
  • en
  • de
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Persberichten

Een overzicht van het klimaat in 2018

Wenen/Reading, 9 april 2019 – Copernicus Climate Change Service (C3S), geïmplementeerd door het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op de Middellange Termijn (ECMWF) namens de Europese Unie, kondigt belangrijke conclusies aan in haar jaarlijkse rapport over de Europese Staat van het Klimaat. Het rapport biedt een duidelijk overzicht van het jaar 2018 in de context van een veranderend klimaat.

Een duidelijke opwarmingstrend

De Europese Staat van het Klimaat toont aan dat 2018 een van de drie warmste jaren ooit was. Elk jaargetijde kende een hogere gemiddelde temperatuur dan normaal, waarbij de zomer het warmste was, met 1,2 graden Celsius hoger dan gemiddeld. Dit onderstreept de opwarmingstrend van de afgelopen veertig jaar. Vanaf het eind van de lente tot ver in de herfst kenden Noord- en Centraal-Europa exceptioneel warm weer, met de hoogst gemeten temperaturen sinds 1950.

Vergelijkbaar weer in heel Europa

In Noord- en Centraal-Europa was er ook over een langere periode droogte. In de lente, zomer en herfst viel er 80% minder neerslag dan normaal. Omdat dit in de vegetatie- en oogstperiode viel, resulteerde dit in schade voor de landbouwsector, waterrestricties en een laag waterpeil in de rivieren.

In het begin van 2018 kende Europa ook een aantal koude periodes, waardoor februari en maart de enige maanden zijn met temperaturen onder het gemiddelde. Grote delen van Europa hadden te maken met hevige sneeuwval.

 

Copernicus-april1

Besneeuwd Italië. Copyright: bevat data van aangepaste Copernicus Sentinel Data (2018), verwerkt door ESA CC BY-SA 3.0 IGO

Hoewel er minder extreme regenval dan normaal was in Europa, kende 2018 toch een paar specifieke gebeurtenissen. Een hiervan was de afgezwakte orkaan Leslie, die het Iberische Schiereiland in oktober bereikte en de sterkste storm in de regio was sinds 1842. Dit leidde tot hevige neerslag en overstromingen in het noorden van Spanje en het zuiden van Frankrijk. Een periode van hevige regenval eerder in het jaar leidde ook al tot overstromingen in Parijs.

Gevolgen van warme en droge omstandigheden

Niet alleen de temperaturen stegen, maar ook het aantal zonuren. Delen van Noord- en Centraal Europa kenden wel 40% meer zonuren dan normaal. In Zuid-Europa lag het aantal zonuren onder het gemiddelde. Dit had een significante impact op gletsjers in de Europese Alpen, die veel massa verloren, terwijl de oppervlaktetemperaturen van Europese meren nog nooit zo hoog waren geweest sinds het begin van de metingen in 1995. Het risico op brand was in veel delen van Noord-Europa groter dan normaal, waarbij de bosbranden in Zweden de gevaarlijkste waren in de moderne geschiedenis. Daardoor kende Noord-Europa de hoogste uitstoot door bosbranden sinds 2003.

 

copernicus april2

Inzoomen op de branden in Zweden. Copyright: bevat data van aangepaste Copernicus Sentinel Data (2018), verwerkt door ESA

2018 was het eerste jaar sinds het begin van satelliet-observaties van zee-ijs dat er een groter oppervlak te zien was van open water, polynya, in de winter ten noorden van Groenland. Minder zee-ijs dan gemiddeld is een doorlopende trend voor het Europese Arctische gebied en de meeste maanden van 2018 hadden hogere temperaturen dan gemiddeld. Tijdens de zomermaanden was er 30% minder zee-ijs dan gemiddeld.

Het rapport bevat ook data over de drie belangrijkste broeikasgassen; koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), en distikstofmonoxide (N2O). Het toont aan dat de wereldwijd verwachte netto oppervlaktefluxen van broeikasgassen in de atmosfeer in de afgelopen decennia zijn toegenomen, een trend die is voortgezet in 2018.

Gratis, gebruiksvriendelijke en actuele klimaatinformatie

In het vijfde jaar sinds de oprichting levert het aarde-observatieprogramma Copernicus grote hoeveelheden milieudata die ter ondersteuning dienen van beleid en een groeiende kenniseconomie.

Juan Garce de Marcilla, Director of Copernicus Services bij ECMWF, zegt: “De betrouwbare data van het aarde-observatieprogramma in de Europese Staat van het Klimaat speelt een cruciale rol in het begrip van de staat van onze planeet. Door gratis, gebruiksvriendelijke en actuele informatie te bieden, levert Copernicus niet alleen een bijdrage aan de Global Framework for Climate Services van de World Meteorological Organisation (WMO), maar bieden we ook belangrijke inzichten aan beleidsmakers, organisaties en bedrijven voor een toekomststrategie voor alle inwoners van Europa.”

 

Informatie gebaseerd op de nieuwste data

De Europese Staat van het Klimaat is samengesteld door C3S met additionele bijdragen van de Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), de Copernicus Emergency Management Service (Copernicus EMSEMS), de Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS), ECMWF en andere partners. Het rapport bevat data over Europa en het Europese Arctische gebied, en plaatst het jaar 2018 in de klimaatcontext over de langere termijn. Daarnaast vat het de globale informatie van de belangrijkste klimaatindicatoren, zoals temperaturen, broeikasgassen, zee-ijs, gletsjers en zeeniveau, samen.

Copernicus april 3

Afbeelding van Nederland door Proba-V voor augustus 2018. Copyright: ESA/Belspo – geproduceerd door C3S/VITO

De content voor de Europese Staat van het Klimaat is gebaseerd op verschillende belangrijke datasets. Dit zijn onder andere satelliet- en in-situ data, evenals globale her-analyses, die een combinatie van algoritmes en historische databronnen gebruiken, evenals data direct uit computermodellen. Dit zorgt ervoor dat de informatie is gebaseerd op de meest actuele data en actuele kaarten, grafieken en andere materialen biedt.

Vrij te gebruiken en betrouwbare data van Copernicus biedt waardevolle inzichten voor veel sectoren die een impact hebben op de samenleving, zoals landbouw, civiele en humanitaire hulp, gezondheidszorg, verzekering, beveiliging, toerisme en stadsplanning.

Copernicus draagt ook bij aan het ‘Statement on the State of the Global Climate in 2018’ van de World Meteorological Organisation, dat is gepubliceerd in maart 2019.

De persconferentie over de Staat van het Klimaat is hier terug te zien: https://client.cntv.at/egu2019/pc5.

Voor meer informatie over de Europese Staat van het Klimaat en alle content, bezoek: https://climate.copernicus.eu/ESOTC