• nl
  • en
  • de
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Persberichten

Nederlandse bedrijven geven tijdens het werven van nieuwe werknemers vergeleken met andere Europese landen vaker prioriteit aan diversiteit. Daarentegen wordt er in Nederland minder vaak op gelet of een potentiële nieuwe werknemer bij de bedrijfscultuur past. Diversiteit wordt door bijna de helft van de Nederlandse bedrijven als belangrijk element genoemd van die bedrijfscultuur.

Dat blijkt uit het onderzoek Future Culture – Building a Culture of Innovation in the Age of Digital Transformation dat door IDC in opdracht van Cornerstone OnDemand is uitgevoerd. Vaardigheden en opleiding zijn de belangrijkste criteria voor Nederlandse organisaties in hun wervingstraject. Daarna wordt er het meest gekeken naar probleemoplossend vermogen, en volgt diversiteit op de vierde plek. In andere Europese landen wordt diversiteit minder vaak als prioriteit beschouwd. Referenties en de cultural fit spelen daarentegen weer vaker een belangrijke rol.

Bedrijfscultuur

Diversiteit wordt binnen Nederlandse organisaties als een belangrijk onderdeel van de bedrijfscultuur gezien. Maar liefst 44 procent van de bedrijven noemt diversiteit als één van de drie belangrijkste cultuurvormers. Het Europees gemiddelde ligt met 35 procent aanmerkelijk lager. Teamgerichtheid wordt Europa-breed als belangrijkste element van de bedrijfscultuur beschouwd.

“Diverse onderzoeken tonen aan dat diversiteit binnen organisaties een positieve invloed heeft op teamprestaties en daarmee op het bedrijfsresultaat,” zegt Xavier Petre, Regional Sales Director Benelux bij Cornerstone. “En gezien de prominente plek die diversiteit inneemt binnen de bedrijfscultuur lijken Nederlandse organisaties dit te onderschrijven. Des te opvallender dat het niet bij meer organisaties een rol speelt bij het aantrekken van nieuw personeel.”

Diversiteit is volgens Petre een onderwerp dat veel verder gaat dan de discussie over de werkvloer als een afspiegeling van de maatschappij. “Ook het salarisverschil tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers is hier bijvoorbeeld onderdeel van. Organisaties die aandacht hebben voor al deze verschillende vormen van diversiteit behandelen werknemers onderling minder verschillend en zullen aantrekkelijker worden als werkgever. Diversiteit zal daarom essentieel worden in de slag om talent.”

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28 februari 2019