• nl
  • en
  • de
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Persberichten

Micro-learning, een flexibele mindset en rekening houden met de sociale implicaties van ‘OK boomer’. Dat zijn een aantal van de trends die we in 2020 kunnen verwachten op het gebied van HR-technologie. Cornerstone OnDemand’s Product Marketing & Communication Manager Geoffroy de Lestrange schetst de verwachtingen voor 2020.

Werknemerservaring nog meer centraal
In plaats van kijken naar technologische ontwikkelingen en veranderingen, zoals kunstmatige intelligentie en machine learning, is het verstandiger om te focussen op de algemene veranderingen in de samenleving en hoe hierop ingespeeld kan worden. Sociaal en politiek gezien zijn het spannende en snel veranderende tijden. Hoewel bedrijven geen controle hebben over de manier waarop onze wereld verandert, kunnen ze wel de impact beheren die deze veranderingen hebben op hun klanten en werknemers. Daarvoor is de juiste technologie nodig.

Mensen vormen het hart van de organisatie en om mee te kunnen surfen op de golf van verandering moeten ervaringen centraal gesteld worden. Of het nou gaat om momenten tijdens het wervingsproces, in een gesprek met de manager, of tijdens een bijscholingscursus –deze momenten moeten indruk maken om verandering te bewerkstelligen. HR-technologie kan deze momenten faciliteren, maar voor daadwerkelijke ondersteuning moet technologie naadloos aansluiten op de dagelijkse workflows en een goede gebruikerservaring bieden. Dit legt de focus op het emotionele ontwerp van HR-technologie en een breder bewustzijn van hoe individuen werken, evenals de evolutie van de manier waarop we werken.

Mindset factor van belang in strijd om talent
Organisaties die zich kunnen aanpassen, flexibel zijn in het tegemoetkomen aan werknemersverwachtingen en doorlopend learning aanbieden, hebben de grootste kans om te overleven.

Alle sectoren krijgen in korte tijd met veel veranderingen te maken. Veel bedrijven hebben moeite om de snelheid waarmee nieuwe eisen en vaardigheden ontstaan bij te benen. Er moet daarom binnen organisaties een nieuwe mindset worden ontwikkeld om nieuwe ideeën te kunnen omarmen, te leren en te experimenteren. Bovendien wordt 2020 het jaar waarin afgerekend dient te worden met starre structuren die verandering in de weg staan. Organisaties die hun werknemers stimuleren, zullen de grootste talent aantrekken en de beste werknemers behouden.

Zingeving en betekenis
Technologieën die de doelen van de organisatie inzichtelijk maken, vormen een belangrijke trend in 2020. Of het nu gaat om iemand die solliciteert naar een nieuwe functie of een werknemer die zijn ontwikkelingsplan voor het komende jaar onder de loep neemt: iedereen wil weten wat zijn of haar bijdrage aan het behalen van organisatiedoelen is.

Sociale ontwikkelingen als ‘OK boomer’ en activisten als Greta Thunberg zijn een duidelijk signaal dat toekomstige generaties verantwoording en betekenis eisen. De ‘oude manier van denken’ wordt niet langer getolereerd, en kunnen zelfs schade toebrengen aan de reputatie van de organisatie.

De status van het werken voor een organisatie zoals Google, Facebook, Amazon of Apple, wordt overschaduwd door het verlangen om te werken voor organisaties die voor zingeving zorgen. HR-technologie moet een omgeving creëren waarin vertrouwen heerst en waar leren – en niet falen – de basis vormt voor innovatie.

Effectiviteit micro-learning
De integratie van HR-processen in workflows is topprioriteit voor organisaties in 2020. Ook volgend jaar gaan drukte en verandering hand in hand, en de micro-momenten voor learning en het uitbreiden van vaardigheden moeten zo effectief mogelijk worden ingezet. Werknemers hebben geen tijd voor onduidelijkheid of belemmering door omslachtige processen. Ze hebben tools nodig waarmee ze direct in de voor hen relevante richting worden geholpen, of die ze helpen het pad te effenen naar de rol die ze willen spelen.