• nl
  • en
  • de
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Persberichten

In 30 procent van de Europese organisaties wordt het delen van kennis onder werknemers gestimuleerd als trainingsvorm. Trainingen on-the-job, traineeprogramma’s en coaching/mentoring zijn als trainingsmethode allemaal populairder dan het uitwisselen van kennis.

Een derde van de organisaties laat werknemers leren van praktijkervaring

Als het gaat om het formele trainen en opleiden van hun personeel, zoeken organisaties vooral naar externe ondersteuning. Dit blijkt uit onderzoek dat IDC uitvoerde in opdracht van Cornerstone OnDemand onder bijna 2.000 Europese HR-, IT- en business managers. Nederlandse werknemers volgen vergeleken met hun Europese collega’s vaker een online trainingscursus.

Interne kennis: een waardevolle bron

Interne kennisdeling vindt binnen organisaties voornamelijk op informele wijze plaats. Zo geeft ruim 80% van de respondenten aan dat werknemers werkgerelateerde kennis binnen hun organisatie uitwisselen. En een ongeveer even groot percentage zegt dat samenwerken gestimuleerd wordt door het management.

Volgens Xavier Petre, Regional Sales Director Benelux bij Cornerstone OnDemand, is het zonde dat organisaties intern aanwezige kennis niet beter benutten: “Ruim twee derde van de organisaties maakt geen gebruik van de aanwezige vaardigheden, terwijl deze heel waardevol zijn als leerstof voor collega’s. Ook de ervaringen van werknemers die langer aan het bedrijf verbonden zijn, leveren interessante praktijkvoorbeelden op voor collega’s.”

Volgens Petre wordt er nog te vaak met een traditionele bril gekeken naar het opleiden en trainen van werknemers. “Een belangrijke voorwaarde voor een goede training is dat deze inhoudelijk aansluit op je werkzaamheden. En wie weet nou beter waar jij je mee bezighoudt dan een directe collega? Het niet benutten van aanwezige interne vaardigheden voor trainingsdoeleinden is in feite kapitaalvernietiging.”