• nl
 • en
 • de
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Persberichten
Onderzoek laat zien dat de helft van de werknemers binnen organisaties die digitaal transformeren profiteert van meer werkgelegenheid en betekenisvoller werk

 

Onderzoek van ServiceNow (NYSE: NOW) toont aan dat medewerkers van Europese bedrijven die automatisering van de werkplek omarmen een hogere werktevredenheid (62%), klanttevredenheid (71%) en productiviteit (72%) kennen en meer tijd hebben voor creativiteit (62%). Twee derde geeft aan dat werkplekautomatisering zorgt voor betere financiële resultaten en bijna de helft is van mening dat ze profiteren van meer werkgelegenheid.

Europese werknemers geven aan dat de toename van digitalisering ze de mogelijkheid biedt om voordeel te halen uit het automatiseren van ondersteunende taken. Als gevolg hiervan hebben ze meer mogelijkheden voor ontwikkeling (64%) en betekenisvoller werk. Toch heeft minder dan een derde (27%) van de ondervraagde bedrijven werkprocessen geautomatiseerd, wat betekent dat meer dan twee derde van de werkprocessen nog steeds handmatig gebeurt.

Voor het onderzoek zijn 1.820 fulltime werkende Europeanen ondervraagd die regelmatig gebruikmaken van technologie, waarbij hun houding en ervaring ten opzichte van werkplekautomatisering is onderzocht.

Nederland gaat aan kop wat betreft het hoogste niveau van procesautomatisering (45%). In het Verenigd Koninkrijk is het hoogste percentage aan handmatige processen (35%). Nederlandse werknemers maken zich de minste zorgen over automatisering – 38% van onze landgenoten maakt zich zelfs ‘helemaal geen zorgen’. Franse werknemers zijn het minst bezorgd dat automatisering het einde zal betekenen van hun functie (13%), op de voet gevolgd door Nederland (14%). In Duitsland ligt dit percentage op 19%.

Werknemers maken zich meer zorgen over verandering dan machines

Er is de laatste tijd veel te doen rondom de ‘angst voor machines’, maar de ondervraagde werknemers maken zich meer zorgen over verandering dan over robots die hun baan overnemen:

 • 31% is bezorgd over het leren van nieuwe vaardigheden of processen en 28% maakt zich zorgen over hoe de manier waarop hun werkzaamheden worden uitgevoerd gaat veranderen
 • Slechts 17% is bezorgd over het kwijtraken van zijn of haar baan
 • Werknemers in sterk gedigitaliseerde bedrijven geven aan dat ze profiteren van meer werkgelegenheid (42%), tegenover 23% in minder geautomatiseerde bedrijven
 • 86% beschouwt AI-technologie als de toekomst van werk
 • Minder dan een vijfde (16%) is bang dat een machine zal bepalen wat er gedaan moet worden
Werknemers willen graag leren en digitale vaardigheden verbeteren
 • 66% van de werknemers wil meer leren of digitale vaardigheden verbeteren
 • 15% zegt dat voor zijn of haar baan hoogwaardige digitale vaardigheden nodig zijn
 • 75% is van mening dat ze de digitale vaardigheden bezitten die nodig zijn om hun werk goed uit te voeren
 • Slechts 18% vindt het lastig om zich aan te passen aan gedigitaliseerde werkprocessen
 Meer financieel succes

Werknemers in ‘sterk geautomatiseerde’ organisaties geven vaker dan werknemers van minder geautomatiseerde bedrijven aan dat ze een hogere omzet behalen dankzij automatisering en financiële doelstellingen overtreffen en meer winst maken dan concurrenten.

 • 55% van de respondenten werkzaam in sterk geautomatiseerde bedrijven ziet een hogere winst dan de concurrentie, tegenover slechts 31% van werknemers bij minder geautomatiseerde bedrijven
 • In sterk geautomatiseerde bedrijven ziet 21% veel hogere winsten, tegenover 5% bij de overige bedrijven
 • 36% van de sterk geautomatiseerde bedrijven geeft aan de financiële doelstellingen te overtreffen, tegenover 16% van de overige bedrijven

“Sterk geautomatiseerde bedrijven maken gebruik van digitale workflows om complexe taken eenvoudiger te maken, snel te reageren op de behoeften van gebruikers en voor een voorspellende onderhoudsaanpak,” zegt Chris Pope, VP Innovation bij ServiceNow. “Automatisering biedt werknemers de mogelijkheid om de tijd die ze kwijt zijn aan taken met weinig voldoening, te besteden aan meer betekenisvol werk. Het resultaat is een grotere efficiëntie, productiviteit en werknemerstevredenheid vergeleken met bedrijven waar nog meer handmatige processen gevolgd worden.”

“Activiteiten zoals het oplossen van problemen van klanten zijn cruciaal voor een hoge klant- en werknemerstevredenheid. Daarom verdienen deze activiteiten in de toekomst meer aandacht wat betreft automatisering. De vraag die bedrijven zichzelf moeten stellen is hoe ze de noodzakelijke veranderingen kunnen doorvoeren om deze voordelen te benutten,” voegt Pope toe.