Serge Beckers

Serge Beckers is managing consultant bij Wisse Kommunikatie. Hij is vooral actief in de sectoren medisch, zorg en welzijn. In die hoedanigheid is hij ook hoofdverantwoordelijke voor de ondersteuning van de ruim veertig zorginstellingen waarvoor Wisse Kommunikatie de crisiscommunicatie verzorgt.

“In de medische sector gebeuren ongelooflijk mooie dingen, en de uitdaging om die informatie goed over te brengen, ga ik steeds weer met veel plezier aan. Op zorggebied heb ik vaak een iets dringender uitdaging: reputatieherstel door gerichte crisiscommunicatie. De goede naam van een zorginstelling, een ziekenhuis of een GGZ-instelling komt tegenwoordig steeds vaker in het gedrang. Soms terecht, heel vaak onterecht, door ongenuanceerde berichtgeving via de sociale media of door journalisten die zonder hoor en wederhoor een verhaal publiceren. Hoewel de crisiscasus op zich vaak schrijnend is, is de dynamiek van een crisiscasus en de bevrediging van een goed afgehandeld voorval fantastisch voor een communicatieprofessional.”

Serge bekleedt een aantal functies naast die van managing partner. Zo is hij medeverantwoordelijk voor de aansturing van Wisse’s zusterbureau InstiCOM in Brussel en is hij secretaris van branchevereniging VPRA. Bovendien is Serge voorzitter van de Healthcare Practice Group van de Worldcom PR Group, waarvoor hij zich onder andere bezighoudt met de acquisitie van internationaal opererende bedrijven in de medische sector.

Serge Beckers werkt sinds 2008 bij Wisse Kommunikatie en is sinds 2012 mede-eigenaar. Voordat hij bij Wisse Kommunikatie kwam, was hij werkzaam als journalist en redacteur en werkte hij bij bedrijven in de medische sector. Hij studeerde Frans en Deens aan de Erasmushogeschool voor Vertalers en Tolken in Brussel en Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.