Visie en aanpak

Een continu proces van communicatie en interactie

Het mediagebruik en het medialandschap zijn de laatste jaren ingrijpend veranderd. Dat heeft enorme gevolgen gehad voor de communicatiesector. Enkele jaren geleden was het tot op zekere hoogte mogelijk om centraal boodschappen te formuleren en informatie te ontwikkelen, die via een beperkt aantal geijkte kanalen aan de doelgroepen werden aangeboden. Maar het mediagebruik van zakelijke doelgroepen en zeker ook de consument is door de opkomst van social media enorm veranderd. De rol van de traditionele media neemt af, doelgroepen willen sneller en meer op maat geïnformeerd worden en ze willen interactie. Dat betekent dat organisaties via veel meer kanalen met steeds kleinere groepen moeten communiceren; soms zelf individueel.

Informatiebehoefte en content

Wat blijft is de behoefte aan inhoudelijke content en boodschappen die afgestemd zijn op de informatiebehoefte van de doelgroepen. Die stellen we in het werk voor onze klanten centraal. Of die content nu via de eigen communicatiemiddelen van de klant verspreid wordt, via social media, via de traditionele media of nieuwe contentproviders. Die content kan in vele vormen verschijnen: als informatie op websites, in de vorm van blogs of social media posts, als brochures en nieuwsbrieven maar ook nog steeds in de vorm van redactionele bijdragen in de media. En het gaat natuurlijk allang niet meer alleen om tekst; foto’s, video’s, animaties en graphics zijn zeker zo effectief.

Professionele tools

In onze aanpak speelt naast een gedegen communicatiestrategie de technologie een steeds belangrijkere rol. We monitoren voor de meeste van onze klanten actief de (social) media met behulp van professionele tools. Niet alleen om op de hoogte te blijven van de onderwerpen en issues die de doelgroepen bezighouden, maar ook in het kader van reputatiemanagement, dus om te zien wat er over onze klanten gezegd wordt. Op basis daarvan kunnen we snel reageren, maar ook actief nieuwe content ontwikkelen. Ook de optimale verspreiding van content staat of valt met de inzet van de juiste technologie. Voor veel klanten ontwikkelen we online contentportals, waar alle relevante informatie over de klant te vinden is en waarmee gedeeltelijk ook de communicatie via de (sociale) media aangestuurd kan worden. Zo ontstaat een continu proces van communicatie en interactie.