Diensten

Uw verhaal staat centraal

Onze meerwaarde ligt erin mogelijkheden te signaleren, deze te vervatten in invalshoeken, die te vertalen in communicatiemiddelen en zo uw verhaal bij de juiste personen te krijgen.

Ons doel: structurele zichtbaarheid van uw organisatie bij de doelgroepen die voor u relevant zijn. Het resultaat: een betere naamsbekendheid en een positief imago. Wisse Kommunikatie realiseert dit door middel van een breed pakket aan communicatiediensten, dat corporate en interne communicatie behelst, PR en mediarelaties en de productie van communicatiemiddelen, maar dat natuurlijk ook uitwaaiert naar advies over de inzet van social media en de bijbehorende kanalen en tools, crisiscommunicatie en communicatietrainingen.