Crisiscommunicatie

Enkele van onze specialisaties binnen het vakgebied PR zijn crisismanagement en crisiscommunicatie, en in het kielzog daarvan reputatiemanagement. Ieder bedrijf en iedere organisatie kan met een crisissituatie te maken krijgen. Wat de aard van de crisis ook is: onmiddellijke actie is vereist. Zeker in het huidige medialandschap, waarin scorebeluste journalisten en social media een cruciale rol spelen en nieuws zich razendsnel verspreidt.
Door middel van snelle en adequate crisiscommunicatie en gedegen crisismanagement kunt u de aandacht, die de gebeurtenis onherroepelijk krijgt, in goede banen leiden. Zodra het letterlijke dan wel figuurlijke sein ‘brand meester’ klinkt, is het zaak om de naam en uitstraling van uw organisatie weer op niveau te krijgen door middel van offline en online reputatiemanagement.

Crisiscommunicatieplan

Een belangrijk onderdeel van onze aanpak is dat we uw organisatie niet alleen onmiddellijk bijstaan op het moment dat zich een crisis voordoet, maar dat we u ook goed voorbereiden op potentiële crisisgevallen. Dat doen we onder andere door een crisiscommunicatieplan op te stellen, waarin we samen met u de belangrijkste procedures, personen en activiteiten in kaart brengen die van belang zijn bij de afwikkeling van een crisis.

Voor ruim dertig contractanten - alleen al in de zorgsector - staan onze vier crisiscommunicatieconsultants 365 dagen per jaar, 7 dagen per week, dag en nacht klaar. De organisaties die ons crisiscommunicatiecontract afnemen, bieden we behalve onmiddellijke bijstand een maandelijkse gepersonaliseerde social media-update en de mogelijkheid onze andere diensten, zoals een mediatraining, tegen het contractantentarief af te nemen.

Crisistraining

Een andere belangrijke pijler in onze voorbereiding op een crisis is onze crisistraining. We hebben een breed trainingspakket opgezet, waaruit we een maatprogramma voor uw samenstellen. We laten u bijvoorbeeld oefenen met evacuaties of slachtoffers, met de daaropvolgende omgang met camera’s, microfoons en lastige interviewvragen en met adequate antwoorden op Tweets en posts. Onze trainingen kunnen zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.

Wilt u direct contact met onze crisiscommunicatieconsultants om hen een crisissituatie voor te leggen? U bereikt ons via ons centrale crisisnummer 026-3720871.