Nieuws en blogs

Internationale PR: de kunst zich in te leven in andere culturen

Met PR willen we onder andere met behulp van communicatie bedrijven, personen of onderwerpen in de spotlight te zetten. De communicatietheorie is opgebouwd rond de zender, de boodschap en de ontvanger. Ook als de zender, de PR-professional, een heldere boodschap uitstuurt, hangt het begrip hiervan nog steeds af van de interpretatie van de ontvanger. Om te begrijpen hoe mensen dingen waarnemen, is kennis van hun culturele achtergrond cruciaal. Dat feit is vaak nog een uitdaging voor internationale PR-professionals, vooral als ze aan de slag gaan in een land waarvan ze de gebruiken en gewoonten nog niet in de vingers hebben.

Dezelfde taal

Om grensoverschrijdend te communiceren is het belangrijk om dezelfde taal te spreken. Engels is tegenwoordig de meest gebruikte taal in internationale betrekkingen, maar niet alle Engels is voor iedereen begrijpelijk. De verschillen tussen Amerikaans, Brits en Australisch Engels kunnen enorm zijn. Neem bijvoorbeeld het woord ‘broek’. In het Amerikaans zegt men ‘pants’, maar ‘pants’ betekent in Groot-Brittannië ondergoed. Een vergelijkbare spraakverwarring is mogelijk bij sprekers van het Frans. Het Frans dat in Frankrijk word gesproken is immers niet het zelfde Frans als in België of in het Franssprekende deel van Zwitserland. Cultureel bepaalde verschillen kunnen de boodschap die de zender probeert uit te sturen volledig vervormen.

Culturele achtergrond

Hoe mensen dingen begrijpen en beoordelen wordt mede bepaald door hun culturele achtergrond. Mensen uit verschillende culturen kunnen door hun specifieke opvoeding verschillende gevoelens en een verschillend besef van onderwerpen hebben. Uit onderzoek van Arusha Mau-Asam blijkt dat een bedrijf als IKEA daar goed op inspeelt. Ikea heeft verschillende catalogi voor Engeland, de VS en Australië omdat het gebruik en de inrichting van de woonruimte per land verschilt. Zo blijkt dat de slaapkamer voor Amerikanen en Engelsen erg belangrijk is, terwijl Aussies meer waarde hechten aan de woonkamer. IKEA heeft dan ook niet alleen zijn taalgebruik op de doelgroep aangepast, maar ook de gepresenteerde producten en de indeling van de catalogus.

Mediakanalen  

Uiteraard houdt een goed PR-professional rekening met het mediagebruik van de doelgroepen. Maar om in de internationale PR goed voorbereid te zijn, moet hij met nog veel meer factoren rekening houden. Bijvoorbeeld het feit dat een Duitser een boodschap pas gelooft als die van een expert komt. In Frankrijk zijn social mediakanalen behoorlijk in zwang, maar de content op die media mag vanwege wettelijke bepalingen niet op de TV of op de radio worden aangehaald. Dat soort feiten moet een moderne internationale PR-consultant niet alleen weten, maar ook in zijn voordeel weten te benutten.

Cultuur ontmoeten

Bij het schrijven van communicatiemateriaal moet met de taal, de culturele verschillen en met het variërende mediagebruik rekening worden gehouden. Als dat communicatiemateriaal dient ter ondersteuning van zakelijke doeleinden, is persoonlijke contact vaak ook nog onontbeerlijk. Met zakenpartners uit een andere cultuur communiceert men het beste als men zich bewust is van de lokale werkwijze. Zelfs tussen landen die taalkundig gezien erg op elkaar lijken, zoals Nederland en het Vlaamse deel van België, kunnen de verschillen enorm zijn. Zo is in Vlaanderen een persoonlijk contact erg belangrijk, die niet zelden gerealiseerd wordt met een goede lunch. Ook voor vele andere landen geldt dat men pas zakelijk kan onderhandelen als men het vertrouwen gewonnen heeft. Bij het niet naleven van deze culturele gedragsregels is een deal haast onmogelijk.

Cultuur kun je volgens mij als een filter beschouwen. Hoe beter men deze filter kent en begrijpt, hoe beter men communicatieuitingen kan creëren die daadwerkelijk het resultaat opleveren dat men in gedachte had.

En ik kan het weten, als Brandenburgse die in Nederland gestudeerd heeft.

Anne Nicolaides

      Laat uw reactie achter