Nieuws en blogs

'Kwalitijd' in de zorg

Nee, ik begin mijn eerste blog als nieuwste lid van het Wisse-team niet met een schrijffout. Met ‘kwalitijd’ bedoel ik de kwaliteit van de tijd die je besteedt aan een ander. Iets dat in mijn ogen een belangrijk onderdeel is in de zorg voor patiënten en cliënten, ook wel bekend als mensen.

40_Kwalitijd.jpg

Mijn interesse in de zorg is groot. Dankzij mijn werk heb ik in de afgelopen vijftien jaar de uitvoerende kant van de zorg op veel vlakken mogen volgen. Van meerijden met de nachtverpleegkundige van de thuiszorg tot het analyseren van jaarcijfers en bezuinigingsmaatregelen. Het is een boeiende sector waar de grens tussen professionele efficiëntie en persoonlijke betrokkenheid snel kan vervagen.

Toekomst

De toekomstplannen van de regering voor de zorg zijn duidelijk en de meningen hierover zijn, net als de overheidseuro’s, breed verdeeld. Natuurlijk is marktwerking in de zorg noodzakelijk om de hoge kosten enigszins in de hand te kunnen houden. Maar een nadelig gevolg is dat uitvoerenden in de zorg veel meer taken dan tijd hebben. Waar zij door overmacht tekortschieten, is er in gelukkige gevallen extra ondersteuning door mantelzorgers, zoals (klein)kinderen. Maar ook voor hen zijn de praktische zorgtaken soms zo uitgebreid dat er weinig tijd en energie over blijft voor écht contact. Gelukkig hoeft het niet altijd familie te zijn die deze ‘kwalitijd’  levert.  

Hulp in de buurt

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA)  is een netwerk van actieve bewonersgroepen, zoals bewonersorganisaties, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties. Zij leveren ‘kwalitijd’ in hun eigen buurt. Een mooi voorbeeld hiervan is te vinden in Apeldoorn-Zuid. De bewoners hebben zich verenigd in een buurtcoöperatie onder het motto ‘Zuid Doet Samen’. De coöperatie ondersteunt haar eigen bewoners. Met ruim 150 vrijwilligers geeft zij sociale aandacht, in allerlei vormen. Voor een lidmaatschap van 10 euro per maand krijgen buurtbewoners ondersteuning bij bijvoorbeeld het regelwerk rondom de WMO, zorgverzekeringen en thuiszorg, het ontlasten van mantelzorgers en het onderhouden van sociale contacten. Vooral dit laatste bevordert de zelfredzaamheid en bestrijdt de eenzaamheid.

Dit soort mooie initiatieven zal in de toekomst nog belangrijker worden, zeker omdat veel ouderen, uit wens of noodzaak, langer zelfstandig thuis blijven wonen. De mogelijkheden die ontstaan wanneer zorgorganisaties, gemeenten en bewonersgroepen met elkaar in gesprek gaan en vervolgens hun krachten bundelen, maken mij als communicatieprofessional heel enthousiast en als toekomstig mantelzorger een stuk geruster.

Tessa van Lienden

  • Richard Peters 12 dec 2017
    Hoi Tessa, Goed geschreven...verwacht ik ook eigenlijk niet anders. Maar, ik hoop dat je doorgaat met columns schrijven of moet ik zeggen..." ga door meid, met bloggen ". Gegroet je buurman/vriend
  • Jessica de Graaff 13 dec 2017
    Lieve Tess Goeie blog. Fijn die aandacht voor de zorg Het maatschappelijk ondergeschoven kindje. Ben trots op je. 💋 jes
    • Laat uw reactie achter