Nieuws en blogs

Onzichtbare PR

In mijn blog van eind augustus pleitte ik voor een nieuwe categorie bij de Dutch PR Awards: onzichtbare crisiscommunicatieprojecten. Mocht die aanvraag gehonoreerd worden, dan weet ik zeker dat we in 2018 minimaal tot de genomineerden zullen behoren. Want we hebben weer aardig wat werk verzet op het gebied van crisiscommunicatie.

Ik kan uiteraard niet in detail treden, maar ik wil wel graag een indicatie geven van wat onze opdrachtgevers allemaal aan zure appels te verwerken hebben gekregen.

Crisiscommunicatie in IT en industrie

Zo hebben we in de commerciële sector onder andere te maken gekregen met ransom ware, met familieruzies bij bedrijven in de industriesector, met gevaar voor vervuilde grond door laks optreden van zowel gemeente als bedrijfsleven, en natuurlijk met de gebruikelijke voorvallen als product recalls, ontevreden werknemers en bonden, fake news, financiële malversaties en bestuursconflicten.

Crisiscommunicatie in de zorgsector

In de zorgsector was het helemaal feest. Voor ons communicatiemensen dan. Want objectief gezien hebben we fantastische casussen mogen afhandelen samen met de communicatie-afdelingen van onze opdrachtgevers. Maar voor de bestuurders, cliënten en medewerkers van onze zorginstellingen, opvangorganisaties, ziekenhuizen, revalidatieklinieken, GGZ-instellingen en aanverwante organisaties was het ‘feest’ logischerwijs minder geslaagd.

Want zij kregen te maken met stemmingmakende aandacht van een bepaalde vakbond met nauwe banden met een bepaalde politieke partij. Met medewerkers, cliënten en belangenbehartigers die hun klachten onmiddellijk uitvergrootten door ze niet eerst intern maar meteen via de sociale kanalen aan te kaarten. Met verdwenen cliënten, boze buurtbewoners, pyromanen, lastige inspecteurs, klokkenluiders, zuigende journalisten, gedwongen vertrekkende bestuursleden, cyberaanvallen, valincidenten, zelfmoorden, ongeoorloofd gepubliceerde foto’s van cliënten, beschuldigingen van kindermisbruik en zelfs moorden.

En toch zien ook zij 2018 vol vertrouwen tegemoet. Omdat ze hebben geleerd van hun onervarenheid en van die van anderen. Omdat ze mogelijke nieuwe voorvallen met een duidelijke scenarioplanning in kaart hebben gebracht. Omdat ze goed getraind zijn door ons mediatrainingteam, omdat ze samen met ons hun crisiscommunicatieplan opgezet of bijgewerkt hebben en omdat ze hun BHV-plannen met ons crisiscommunicatieteam geoefend hebben.

En mocht er ondanks de gedegen voorbereiding toch nog behoefte zijn aan bijstand, dan weten ze ons ook in 2018 ongetwijfeld weer te vinden via ons crisisnummer 026-3720871.

Serge Beckers

      Laat uw reactie achter