Nieuws en blogs

Weg met anglicismen. Tenzij je manager bent.

Toen ik in Denemarken studeerde, kreeg ik het compliment van mijn docent dat ik beter Deens sprak dan de Denen. En daarmee bedoelde hij niet dat ik vlotter praatte dan mijn studiegenoten, maar dat ik grammaticaal beter onderlegd was en ‘echt Deens’ sprak, zonder buitenlandse invloeden.

Een vergelijkbare constatering doe ik bij een Engelse vriend die Nederlands heeft geleerd; ook hij spreekt zijn vreemde taal in een puurdere vorm dan onze inheemse bevolking doet.

Waar gaat het toch mis in onze eigen taalopvoeding?

Ik snap ook wel dat onze taal te maken krijgt met overzeese invloeden. En die zijn blijkbaar zo sterk dat zelfs de Nederlandse Taalunie geen effectieve spraakwaterkering weet op te trekken.

Toch ben ik van mening dat we te snel capituleren. Iedere hype (sorry, Van Dale biedt geen alternatief) met bijbehorende Engelstalige uiting wordt opgenomen in ons dikke woordenboek. Geen emotie zo klein of er komt wel een hashtag of Engelstalig SMS-acroniem voor aanspoelen.

We verliezen langzaam onze taalkundige eigenheid. En die wil ik wel graag behouden. Al die anglicismen hebben we niet nodig

Tenzij je een managementfunctie bekleedt natuurlijk. Managers, dat zijn storytellers. Taalkundige outlaws. Die denken en schrijven out of the box. En met een key note gelardeerd met Dunglish en management speak komen ze savvier over dan hun peers. Met een welluidende job title ‘maken ze nog sterker hun punt’ tijdens een concall.

Om terug te komen op mijn eigen vraag: daar gaat het dus mis.

Daar waar medewerkers als normale jongens en meisjes binnenkomen en binnen twee maanden titels mogen voeren als Brand Manager, Communications Manager, Content Manager, Database Manager, E-commerce Manager, Manager Operations, Production Manager, VP of Sales Manager. En daar ook naar gaan praten.

Bij dezen roep ik alle managers dan ook op hun taalluiheid om te zetten in taaltrots en hun teksten te toetsen aan deze lijst: http://vindpunt.nl/vindpunt.php.

Een dikke ‘Like’ hiervoor, mede namens de Taalunie!

Serge Beckers

 

      Laat uw reactie achter