Nieuws en blogs

Online content platform als brandingtool

Al langere tijd neemt Wisse Kommunikatie een toenemende interesse waar onder bedrijven voor het opzetten van een online content platform ter ondersteuning van de PR- en marketingactiviteiten. Veranderingen in het huidige medialandschap hebben ervoor gezorgd dat consumenten en media steeds ‘gefragmenteerder’ zijn, waardoor consumenten moeilijker te bereiken zijn dan voorheen. De veelheid aan kanalen en informatie geeft de consument de behoefte en daarmee ook de macht zelf te bepalen aan welke informatie hij zichzelf wil blootstellen. Daar komt bij dat het consumenten niet alleen meer puur om de producten en diensten gaat die een organisatie aanbiedt, maar ook om de manier waarop zij een bijdrage levert aan het maatschappelijk welzijn. Om op te vallen, is het cruciaal de bovengenoemde facetten mee te nemen in de branding van het bedrijf. Een online content platform kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Saffira Holtman heeft tijdens haar stage bij Wisse Kommunikatie een onderzoek uitgevoerd naar de rol die online content platforms spelen op het gebied van branding. Het onderzoek bestond uit een literatuuronderzoek en interviews met verschillende organisaties die reeds een online content platform inzetten, waaronder de Rabobank, KLM en Gemeente Amsterdam. Ook heeft Saffira gesproken met PressPage, een organisatie die de technologie achter online content platformen levert.

In het eerste deel van het onderzoek zet Saffira uiteen op welke manier een content platform bijdraagt aan het versterken van merkbetrokkenheid, merkdeskundigheid en merkreputatie. Het tweede deel van het adviesrapport gaat dieper in op hoe een online content platform op een effectieve manier kan worden ingericht. Verder geeft ze in het tweede deel ook praktische tips voor het creëren van ‘engaging content’.

Richtlijnen engaging content:

  •          Relevant, betrouwbaar en geloofwaardig
  •          Eenvoudig te verwerken
  •          Speelt in op emotie
  •          Aantrekkelijk vormgegeven
  •          Juiste tone of voice
  •          Gecreëerd met passie

 

Verder geeft Saffira in haar onderzoeksverslag praktische tips voor een effectief webdesign en engaging content, die met praktijkvoorbeelden ondersteund worden. Voor een effectief webdesign geldt bijvoorbeeld dat organisaties rekening moeten houden met de manier waarop consumenten een webpagina waarnemen, visuele complexiteit, zoekmachineoptimalisatie en smartphonenavigatie.

Conclusie
De belangrijkste bevinding uit het onderzoek is dat een online content platform een geschikt middel is om de branding van organisaties te versterken. Met een online content platform kunnen organisaties consumenten met waardevolle content aan hun merk binden. Ook biedt een dergelijk platform de organisatie de mogelijkheid zich te positioneren als merkdeskundige in de vraagstukken die voor (zakelijke) consumenten belangrijk zijn. Dit zorgt voor meer vertrouwen in het merk, een belangrijke voorwaarde voor thought leadership. Daarnaast bouwen organisaties met het beschikbaar stellen van waardevolle content via een online content platform aan hun merkreputatie en reputatiemanagement.

Vervolg
Op dit moment werkt Wisse Kommunikatie aan een vervolgonderzoek, dat dieper ingaat op de rol van een online content platform binnen de PR-strategie van bedrijven. Daarnaast werken we in samenwerking met internetmarketingbureau Best4U meerdere business cases uit die moeten resulteren in een framework die bedrijven kunnen gebruiken bij het opzetten en inrichten van een online content platform.

Voor meer informatie over het onderzoek van Saffira Holtman en de mogelijkheden rondom online content platforms kun je contact opnemen met Peter Drent via peter.drent@wisse-worldcom.nl of 026-4431523.