Nieuws en blogs

Wisse Kommunikatie organiseert workshop “Crisiscommunicatiehandboek voor de zorg”

Op donderdag 6 april a.s. organiseert Wisse Kommunikatie de workshop “Crisiscommunicatiehandboek voor de zorg”. Een crisis kan iedereen overkomen, ook uw organisatie. Is uw organisatie communicatief goed voorbereid op een crisis? Wat doet u bijvoorbeeld als de pers en de sociale media over een ongeluk van een patiënt berichten voordat u dat zelf kunt doen? Of over een medische fout van uw ziekenhuis? Over het verscherpte toezicht van uw instelling, of over een bestuurder die het niet zo nauw neemt met de declaratieregels?

In al deze gevallen is het incident zelf niet het grootste probleem, maar vooral het feit dat het verhaal al heel snel ongenuanceerd en aangedikt op straat ligt. Weet u hoe in dat geval te handelen? En weten uw medewerkers dat ook?

Een cruciale tool om de aandacht structureel in goede banen te leiden, is het crisiscommunicatiehandboek. Met dit handboek geeft u uw organisatie een leidraad om uw aanwezigheid in de pers en op de social media te stroomlijnen, waar nodig in te perken en waar mogelijk te accentueren. Met een goed crisiscommunicatieplan benadert u uw stakeholders op de juiste tijdstippen via de gepaste kanalen, vanuit de correcte context, en met de content en bewoordingen die nodig zijn om uw reputatie weer op het juiste niveau te brengen.

Dat handboek stellen we graag samen met u op. In de workshop ‘Crisiscommunicatiehandboek voor de zorg’ werken we in een groep van maximaal twaalf deelnemers. De inhoud van het handboek spitsen we gaandeweg samen met u toe op uw eigen organisatie. Iedere deelnemer heeft van tevoren ons intakeformulier ingevuld en gaat met genoeg informatie naar huis om het handboek definitief te maken.

Programma

 • Ontvangst
 • Presentatie: “Risico-inventarisatie: weet waar je kwetsbaar bent” door Paul Vermeij, eigenaar Paul Vermeij Communicatie, crisisexpert
 • Casus Beweging 3.0: “Hoe stroomlijn je je crisiscommunicatie?” door Tara Wierda, strategisch adviseur communicatie bij Beweging 3.0
 • Pauze
 • Crisiscommunicatiehandboek: “De chronologie van crisiscommunicatie toegepast” door Serge Beckers, managing partner bij Wisse Kommunikatie
 • Afsluiting en borrel

 

Praktische informatie

 • De workshop vindt plaats op donderdag 6 april 2017 van 13.00 – 17:00 uur in het Postillion Hotel Bunnik
 • Voorafgaand ontvangt de deelnemer een intakeformulier aan de hand waarvan het handboek wordt ingevuld
 • Koffie, thee, water, frisdrank, tussendoortjes en een borrel na afloop zijn inbegrepen
 • De groep bestaat uit maximaal 12 personen
 • Deelname aan de workshop kost € 450,- per persoon. Deelname met twee personen aan de workshop kost in totaal € 650,-.

Aanmelden

Aanmelden is gemakkelijk: vul het inschrijfformulier in op onze website. U ontvangt na inschrijving een bevestiging en twee weken voor aanvang de laatste details van de workshop.

Maatwerk

Wilt u na deze workshop verder ingaan op het crisiscommunicatieaanbod van Wisse Kommunikatie? Dat kan. Neem daarvoor contact op met Serge Beckers.

Voorwaarden

Betaling geschiedt voorafgaand aan deworkshop. Bij annulering tot vier weken voor de workshop is restitutie van de deelnemersbijdrage niet meer mogelijk. U kunt uw plaats altijd door een vervanger laten innemen. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW, reis- en parkeerkosten.