• nl
  • en
  • de
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Nieuws

Backlinks moet je verdienen

Blog

Hoe weet je dat jouw website populair is? Voor degenen die hun brood verdienen met earned media en content marketing is het antwoord eenvoudig: omdat Google dat zegt.

Dit is niet zo heel ver van de waarheid. Sinds de oprichting van Google in 1998 is de waarde die zij toekennen aan backlinks bepalend geweest voor hun aanpak op het gebied van website rankings en search engine optimization (SEO).

wisseblog backlinks

Earned media

De gedachte achter een effectieve earned mediastrategie is dat onafhankelijke erkenning of lof voor je bedrijf, product of dienst veel meer oplevert dan betaalde reclame. Want wie zou jij eerder geloven – een onafhankelijke derde die positief is over een bedrijf of een woordvoerder van het bedrijf zelf?  Een effectieve backlink-strategie begint ook vanuit deze overtuiging. Google heeft de afgelopen jaren haar algoritmes namelijk zo ontwikkeld en verfijnd dat kunstmatige SEO-technieken (betalen voor backlinks en keyword stacking) worden herkend en bestraft in de Google rankings. Backlinks moet je dus verdienen, net zoals je je media-aandacht verdient. Hiervoor moet jouw website organische content leveren die het waard is om media-aandacht te krijgen. Zonder goede content hebben derden niets om naar te linken.

Voorzichtig

Ook als jouw bedrijf aandacht krijgt in een artikel of post, is er geen garantie dat deze aandacht verder wordt uitgebreid door middel van een backlink. Over het algemeen zijn media voorzichtig met het plaatsen van backlinks en wel om diverse redenen:

  • Financieel: de meeste nieuwsmedia hebben een betaalmuur die bezoekers verplicht zich te abonneren om toegang te krijgen tot alle content. Zolang backlinks financieel niets opleveren, worden deze als ‘gratis reclame’ beschouwd.
  • Onafhankelijkheid/ethiek: een link naar een bedrijfswebsite kan de indruk wekken dat er een relatie bestaat tussen het bedrijf en het medium.
  • Techniek/tijdsbeperking: het al dan niet toevoegen van een link is de beslissing van de journalist, maar de daadwerkelijke koppeling is in veel gevallen de taak van het webteam. De drukke en gejaagde journalist heeft vaak geen tijd om zich met dergelijke details bezig te houden.

Verschillende aanpak

Onlangs hield onze Worldcom-partner SPRYTE Communications een enquête onder een selectie van nationale, regionale en lokale nieuwsmedia in de Verenigde Staten over hun beleid op het gebied van backlinks naar corporate sites in hun uitingen. Bij de nationale media is de primaire werkwijze dat er bij een artikel alleen gelinkt wordt naar andere, meestal eigen, artikelen over het onderwerp of waarin het genoemde bedrijf wordt vermeld. Zij linken doorgaans niet terug naar de corporate website.

Veel regionale media blijken veelal de aanpak van de landelijke media te volgen. Directe links naar een bedrijfswebsites wekken volgens hen de indruk van onbetaalde reclame; iets dat hun redactionele onafhankelijkheid aantast en irritatie oproept bij betalende adverteerders.

Een aantal regionale media geeft aan wel naar specifieke pagina’s op een bedrijfswebsite te linken als deze relevante aanvullende informatie bevat. Zo is het denkbaar dat een artikel over vrijwilligerswerving voor een non-profit organisatie een link bevat naar het aanmeldformulier voor vrijwilligers op de corporate site van de betreffende organisatie.

Lokale media geven ook uiteenlopende reacties. Backlinks worden bijvoorbeeld wel geplaatst wanneer het om ‘goed nieuws’ gaat. Bij media met snel wisselende content worden backlinks juist weggelaten omdat ze ‘lastig’ en tijdrovend zijn.

Conclusie

Media zijn voorzichtig met het gebruik van backlinks in nieuwsartikelen om de schijn van ‘gratis reclame’ te voorkomen. Toch kun je kansen op een backlink vergroten als je deze laat verwijzen naar een pagina met relevante content die een duidelijk toegevoegde waarde heeft op het betreffende artikel. Met als gevolg die felbegeerde goede SEO-resultaten.

Begrijpen wat de media wil en hierin voorzien is een kerntaak voor earned media professionals. De kunst, en ons vak, is om content te ontwikkelen die enerzijds biedt wat de media zoekt en anderzijds toont wat onze klanten wil laten zien.

*Deze blog is een Nederlandse bewerking van een blog van SPRYTE Communications. De originele blog vind je hier.